Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Filar Dariusz

filarData urodzenia: 18 lipca 1950
Miejsce urodzenia: Gdynia

Polski prozaik, ekonomista. Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004–2010. Absolwent handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Profesor nadzwyczajny (od 1992 r.).

Debiut na łamach Radaru w roku 1968 recenzjami i nowelami. Pierwsze opowiadanie s-f to „Mortigena intellectualis” zamieszczone w Młodym Techniku w roku 1969. W tym samym miesięczniku publikował później jeszcze inne teksty.

Książki Dariusza Filara (objęte Bibliografią):

 1. Czaszka olbrzyma (1976)
 2. Dotyk (1989)
 3. Nieostrość (1985)
 4. We własnej skórze (1982)

Opowiadnia Dariusza Filara (objęte Bibliografią):

 1. Czaszka olbrzyma.- [w:] „Czaszka olbrzyma”
 2. Dotyk.- [w:] „Dotyk”
 3. Dreambox.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1971, nr 12
  Tłumaczenia: ru I. „Воображектор”.- [w:] „Симпозиум мыслелётчиков”.- Moskva: Mir 1974 (okładka)
 4. Inne miejsce.- [w:] „We własnej skórze”
 5. Jeszcze jedna podróż Guliwera.- [w:] „Nieostrość”
 6. Maczuga.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1972, nr 6
 7. Metoda zachowania osobowości.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1970, nr 3 (jako „Teoria zachowanej osobowości”)
 8. Mortigena intellectualis.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1969, nr 10
 9. Myśli ulotne.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1973, nr 5
  Tłumaczenia: ru I. „Блуждающие мысли”.- [w:] В мире книг, 1988, nr 11
 10. Nazbyt szczęśliwi.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1970, nr 8
  Tłumaczenia: cz I. „Příliš šťastní”.- [w:] „Fantastika ´80 : antologie polských vědeckofantastických povídek”.- Praha: Lidové nakladatelství, 1980 (okładka); ru II. „Слишком счастливы”.- [w:] Юный техник, 1970, nr 12 (okładka)
 11. Nieostrość.- [w:] „Nieostrość”
 12. Niepokonani.- [w:] „Czaszka olbrzyma”
 13. Niewolnik.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1971, nr 1
 14. Przemiana.- [w:] „Wehikuł wyobraźni”; Młody Technik, 1976, nr1
  Tłumaczenia: cz I. „Záměna”.- [w:] „Touha po modrém nebi : Výbor z polské sci-fi”, Praha: Práce, 1981 (okładka)
 15. Przybysze.- [w:] „Instar omnium”; Młody Technik, 1973, nr 12
  Tłumaczenia: hu I. „Jövevények”.- [w:] Robur, 1985, nr 6 (okładka)
 16. Tahistos.- [w:] „Czaszka olbrzyma”
 17. Theatron.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; „Instar omnium”; Młody Technik, 1973, nr 2
 18. W strumieniu zdarzeń.- [w:] Fantastyka, 1983, nr 10
 19. We własnej skórze.- [w:] „We własnej skórze”
 20. Więźniowie ciszy.- [w:] „Czaszka olbrzyma”; Młody Technik, 1972, nr 4
 21. Zaglądający przez szpary.- [w:] „Dotyk”; Fantastyka, 1986, nr 4
Książki wg autorów