Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Licencja

Licencja na korzystanie z Bibliografii „Wróble Galaktyki”:

  1. Właściciel serwisu Bibliografia „Wróble Galaktyki” zezwala na wykorzystywanie fragmentów treści zawartych w w/w Bibliografii jedynie po uprzednim skontaktowaniu się z nim i zamieszczeniu źródła informacji z podaniem odpowiedniego odnośnika do oryginalnego źródła (skontaktowanie się z właścicielem Bibliografii nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie materiałów w niej zawartych).
  2. Właściciel serwisu Bibliografia „Wróble Galaktyki” zezwala na podawanie odnośnika do niniejszej Bibliografii na swoich stronach po uprzednim skontaktowaniu się z właścicielem Bibliografii.
  3. Jakiekolwiek przekształcanie treści autorskich oraz wykorzystywanie ich bez zezwolenia właściciela niniejszej Bibliografii jest zabronione.
  4. Prawami autorskimi objęte są teksty autorskie, tj. takie, które nie są opisami bibliograficznymi, wylistowaniem itp. Treści objęte prawami autorskimi to np. autorskie streszczenia poszczególnych tytułów, informacje dotyczące przekładów na obce języki, teksty z działu „Serie wydawnicze”. Kopiowanie oraz wykorzystywanie wyszczególnionych treści jest zabronione.
Książki wg autorów