Moje serdeczne podziękowania kieruję do:

Dariusza Filara za pomoc w identyfikacji przekładów opowiadań, szczególnie tych na esperanto, oraz za dedykowaną antologię „Prognozio”, w której ukazały się przekłady dwóch tekstów Autora.

Adama Synowca za pokrzepiające i ciepłe słowa, informacje dotyczące przekładów opowiadań (szczególnie francuskie i angielskie) oraz biogramu Autora.

Emmy Popik za weryfikację biogramu oraz informacje o japońskich przekładach opowiadań (wraz ze skanami okładek) Autorki.

Mirosława Piotra Jabłońskiego za pomoc w ustaleniu kilku publikacji i ciepłe słowa.

Eugeniusza Dębskiego za ciepłe słowa i weryfikację biogramu.

Andrzeja Stoffa za cenne uwagi merytoryczne i wsparcie.