Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Czechowski Andrzej

Data urodzenia: 21 lutego 1947
Miejsce urodzenia: Słupsk

Polski pisarz. Doktor habilitowany fizyki. W 2009 za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN. Debiut w Młodym Techniku w roku 1962 (zdobywca I nagrody na najlepsze opowiadanie s-f).

Książki Andrzeja Czechowskigo (objęte Bibliografią):

 1. Przybysze (1967)

Opowiadania Andrzeja Czechowskigo (objęte Bibliografią):

 1. 90 000 000 000 od Słońca.- [w:] „Robot nr 3”
  Tłumaczenia: cz I. „90 000 000 000 kilometrů od Slunce”.- [w:] „Vládcové času”, Praha: Albatros, 1988 (okładka); II. „90 000 000 000 kilometrů od Slunce”.– [w:] Slan (fanzin), 1987, nr 2; de II. „Neunzig Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt”.- [w:] „Galaxisspatzen : Eine Anthologie polnischer phantastischer Erzählungen”.- Berlin: Das Neue Berlin, 1975 oraz 1978 (okładka); III. „90 Milliarden km von der Sonne entfernt”.- [w:] „Piloten durch Zeit und Raum : 10 bes. Science Fiction-Stories” / [red. Ronald R. Hahn].- Reutlingen: Ensslin und Laiblin, 1983 (okładka)
 2. Ambasadorowie.- [w:] „Wołanie na Mlecznej Drodze”; „Wehikuł wyobraźni”
  Tłumaczenia: hu I. „Követek”.- [w:] Galaktika, 1981, nr 41 (okładka); cz II. „Vyslanci”.- [w:] „Hledání budoucího času : [antologie současné světové scieince fiction]”.- Praha: Práce, 1985 (okładka)
 3. Broń absolutna czyli tragedia militaristy.- [w:]  ?
  Tłumaczenia: cz I. „Absolutní zbraň aneb Tragedie militaristy. Hra o jednom aktu a třech obrazech”.- [w:] Solaris, 1986, nr 2; de II. „Die absolute Waffe”.- [w:] „Galaxisspatzen : Eine Anthologie polnischer phantastischer Erzählungen”.- Berlin: Das Neue Berlin, 1975 oraz 1978 (okładka); III. „Die absolute Waffe”.- [w:] „Der letzte Frieden : Science-fiction-Geschichten gegen den Krieg”.- Baden-Baden: Signal-Verlag, 1983 (okładka); ru IV. „Абсолютное оружие”.- [w:] „Вавилонская башня”.- Moskva: Mir, 1970 (okładka)
 4. Byłem mundurem pana pułkownika.- [w:] „Przybysze”
  Tłumaczenia: ru I. „Я был мундиром господина полковника”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka)
 5. Czasy trzycalowych befsztyków.- [w:] „Przybysze”
  Tłumaczenia: ru I. „Времена трехдюймовых бифштексов”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka)
 6. Człekokształtny.- [w:] „Posłanie z piątej planety”; „Przybysze”
  Tłumaczenia: de I. „Anthropoid”.- [w:] „Das Molekular-Café : Geschichten von Robotern und Biomaten”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1969 (okładka) oraz 1987 (okładka); ru II. „Человекообразный”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka); cz III. „Člověkupodobný”.- [w:] Věda a technika mládeži, 1963, nr 25-26 (okładka)
 7. Dziewięćdziesiąt miliardów kilometrów od Słońca.- [w:] „Przybysze”
 8. Najdalsza podróż prezydenta.- [w:] „Kroki w nieznane 4”
 9. Prawda o Elektrze.- [w:] „Szansa geniuszu”; „Siedmiu fantastycznych”; „Wehikuł wyobraźni”; „Przybysze”; Młody Technik, 1966, nr 6
  Tłumaczenia: cz I. „Pravda o elektrovi”.- [w:] „Fantastika ´80 : antologie polských vědeckofantastických povídek”.- Praha: Lidové nakladatelství, 1980 (okładka); II. „Pravda o elektrovi”.- [w:] Ohníček, 1983-84, nr 19 (okładka); de III. „Die Wahrheit über den Elekter”.- [w:] „Lichtjahr 2 : Ein Phantastik-Almanach”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1981 (okładka); ru IV. „Правда об электрах”.- [w:] Юный техник, 1967, nr 3 (okładka); V. „Правда об электрах”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka); VI. „Правда об электрах”.- [w:] На суше и на море.- Moskva: Mysl’, 1981.- [Путешествия. Приключения. Фантастика] (okładka)
 10. Przybysze.- [w:] „Przybysze”
  Tłumaczenia: ru I. „Пришельцы”.- [w:] Неделя, 1973, nr 43
 11. Rekonstrukcja.- [w:] „Kroki w nieznane 5”; „Wehikuł wyobraźni”; Fantastyka, 1985, nr 5
  Tłumaczenia: cz I. „Rekonstrukce”.- [w:] „Touha po modrém nebi : Výbor z polské sci-fi”, Praha: Práce, 1981 (okładka); de II. „Die Rekonstruktion”.- [w:] „Die Rekonstruktion des Menschen : Phantastische Geschichten”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1980, 1982 (okładka), 1988 (okładka); III. „Die Rekonstruktion”.- [w:] „Cosmonaut„, 1982, nr 3 (okładka)
 12. Sekcja generała Hoffmana.- [w:] „Przybysze”
 13. The Beatles.- [w:] „Przybysze”
  Tłumaczenia: cz I. „The Beatles”.- [w:] Věda a technika mládeži, 1967, nr 2-3
 14. Wieczorne niebo.- [w:] „Kroki w nieznane 1”; „Człowiek z aureolą”; „Drugi próg życia”
  Tłumaczenia: cz I. „Večerní obloha”.- [w:] Ikarie, 1993, nr 4 (okładka); de II. „Der Abendhimmel”.- [w:] „Phantasma: polnische Geschichten aus dieser und jener Welt”.- Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982 (okładka)
 15. Wieża Babel.- [w:] „Przybysze”
  Tłumaczenia: de I. „Der Turm zu Babel”.- [w:] „Das Molekular-Café : Geschichten von Robotern und Biomaten”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1969 (okładka) oraz 1987 (okładka); ru II. „Вавилонская башня”.- [w:] „Вавилонская башня”.- Moskva: Mir, 1970 (okładka)
Książki wg autorów