krajewskiData urodzenia: 8 września 1746
Miejsce urodzenia: województwo ruskie
Data śmierci: 15 lipca 1817
Miejsce śmierci: Końskie

Herbu Jasieńczyk. Polski historyk i literat. Nowicjusz w zakonie pijarów w Podolińcu, po nowicjacie przyjął imię Dymitr. Studia retoryczne (1765-66) i filozoficzne (1766-68) w Międzyrzeczu Koreckim. Pedagog w Kolegium Pijarskim w Warszawie (od 1770 podprefekt tamże), także nauczyciel domowy. Prefekt w Collegium Nobilium.

Jego pisarstwo oscylowało wokół zagadnień społecznych: reform, młodzieży, edukacji. Jest autorem utopii księżycowej pt. „Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący” (Warszawa, 1785), tłumaczonej na język de niemiecki – pod tytułem „Albert der Abentheurer” (Wiedeń-Lipsk, 1794). W Polsce wznowiona jeszcze w XVIII w., w Supraślu (1787), pod innym tytułem – „Podróż lunatyka po miesiącu”. Współczesne wydania polskie (poza obrębem niniejszej Bibliografii) – Warszawa: Nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1998 oraz Kraków: Uniwersitas, 2002.

Opowiadania Michała Dymitra Tadeusza Krajewskiego (objęte Bibliografią):

  1. Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący (fragm. powieści Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący”).- [w:] Fantastyka, 1986, nr 2

O Michale Dymitrze Tadeuszu Krajewskim:

  • Krajewski Michał Dymitr Tadeusz (1746-1817) / [red.].- [w:] Fantastyka, 1986, nr 2, s. 54.- [słownik polskich autorów fantastyki]