Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Krajewski Michał Dymitr Tadeusz

krajewskiData urodzenia: 8 września 1746
Miejsce urodzenia: województwo ruskie
Data śmierci: 15 lipca 1817
Miejsce śmierci: Końskie

Herbu Jasieńczyk. Polski historyk i literat. Nowicjusz w zakonie pijarów w Podolińcu, po nowicjacie przyjął imię Dymitr. Studia retoryczne (1765-66) i filozoficzne (1766-68) w Międzyrzeczu Koreckim. Pedagog w Kolegium Pijarskim w Warszawie (od 1770 podprefekt tamże), także nauczyciel domowy. Prefekt w Collegium Nobilium.

Jego pisarstwo oscylowało wokół zagadnień społecznych: reform, młodzieży, edukacji. Jest autorem utopii księżycowej pt. „Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący” (Warszawa, 1785), tłumaczonej na język de niemiecki – pod tytułem „Albert der Abentheurer” (Wiedeń-Lipsk, 1794). W Polsce wznowiona jeszcze w XVIII w., w Supraślu (1787), pod innym tytułem – „Podróż lunatyka po miesiącu”. Współczesne wydania polskie (poza obrębem niniejszej Bibliografii) – Warszawa: Nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1998 oraz Kraków: Uniwersitas, 2002.

Opowiadania Michała Dymitra Tadeusza Krajewskiego (objęte Bibliografią):

  1. Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący (fragm. powieści Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący”).- [w:] Fantastyka, 1986, nr 2

O Michale Dymitrze Tadeuszu Krajewskim:

  • Krajewski Michał Dymitr Tadeusz (1746-1817) / [red.].- [w:] Fantastyka, 1986, nr 2, s. 54.- [słownik polskich autorów fantastyki]
Książki wg autorów