Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Jezierski Franciszek Salezy

Data urodzenia: 1740
Miejsce urodzenia: ziemia łukowska
Data śmierci: luty 1791
Miejsce śmierci: Warszawa

Pisarz polityczny, kanonik, publicysta grupy działaczy społecznych i politycznych oraz publicystów i literatów z okresu Sejmu Czteroletniego pod nazwą Kuźnica Kołłątajowska. Członek zgromadzenia misjonarzy w Warszawie, tamże święcenia. Studia teologiczne we Włoszech. Uczestnik reformy szkolnictwa w latach 1781-1785. Bibliotekarz Szkoły Głównej Koronnej, kaznodzieja katedralny. Przyjaźnie min. z I. Potockim, A. Naruszewiczem.

Motywy fantastyczne pojawiały się min. powiastce pt. „Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski : powieść z widoku we śnie” (1789), „Rzepicha” (1790) oraz „Wypis z kroniki Witykinda” (1790). „Goworek…” i „Rzepicha” ukazały się współcześnie w zbiorze pt. „Trzy utwory z czasów Sejmu Wielkiego” (Kraków-Warszawa, 2005).

Książki Franciszka Salezego Jezierskiego (objęte Bibliografią):

  1. Wybór pism (1952)

Opowiadania Franciszka Salezego Jezierskiego (objęte Bibliografią):

  1. Wypis z kroniki Witykinda (fragm. większej całości pt. „Wypis z kroniki Witykinda”).- [w:] Fantastyka, 1985, nr 5

O Franciszku Salezym Jezierskim:

  • Franciszek Salezy Jezierski : zarys poglądów / J. Wojnar-Sujecka.- Warszawa, 1956
  • Jezierski Franciszek Salezy (1740-1791) / [red.].- [w:] Fantastyka, 1985, nr 5, s. 56.- [słownik polskich autorów fantastyki]
Książki wg autorów