Jedną z charakterystycznych składowych dla rynku wydawniczego polskiej fantastyki naukowej okresu 1945-1990 były jego serie wydawnicze obejmujące rodzimą i zagraniczną literaturę. W Polsce w tym okresie ukazało się około 20 serii, w których prezentowano powieści i opowiadania scence-fiction, ale tylko niewielka część z nich w całości popularyzowała polską literaturę.