Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Książki o s-f

Poniżej przedstawiam Państwu bibliografię opracowań poświęconych fantastyce i literaturze fantastycznej. Na razie bibliografia dotyczy jedynie wydawnictw zwartych.

bg1 Budowniczowie gwiazd 1 / Andrzej Wójcik, Marek Englender.- Warszawa: KAW, 1980
(szkice o polskiej i amerykańskiej literaturze science-fiction)
bg2 Budowniczowie gwiazd 2 / Pruszyński Andrzej.- Warszawa: KAW, 1984
(zbiór interesujących szkiców i encyklopedycznych informacji dotyczących historii i współczesności francuskiej literatury SF)
czeslaw_chruszczewska Czesław Chruszczewski : poradnik bibliograficzny / Urszula Bzdawka.- Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, 1987
(materiały do bibliografii poświęconej twórczości prozatorskiej i słuchowiskowej jednego z najbardziej znanych twórców powojennej polskiej fantastyki naukowej)
fantastyka_polska Fantastyka polska 1945-2001 : poradnik bibliograficzny / opr. Artur Nowakowski, Michał Stankiewicz.- Łódź: WiMBP, 2001
(Przewodnik bibliograficzny obejmujący 716 opisów, podzielony na dzieła poszczególnych autorów, antologie oraz wybrane pozycje dot. literatury fantastycznonaukowej. Bibliografia zawiera indeks tytułowy)
Książki wg autorów