W ramach serii „Fantazja-Nauka-Przyszłość” ukazywały się tytuły związane głównie z dziedzinami związanymi z szeroko pojętą paleoastronautyką, astroarcheologią i astrologią. Istniała ona przy Gorzowskim Klubie Gorzowski Klub Miłośników Fantastyki Naukowej, czasem we współpracy z Krajową Agencją Wydawniczą.

O ile mi wiadomo, w serii tej ukazały się tylko dwie pozycje zawierające  teksty fantastycznonaukowe. Była to antologia „Bunt robotów” z roku 1980 i wcześniejszy „Duch Galaktyki” – zbiór opowiadań z 1979 roku.