Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Sensacja, Fantastyka, Kryminały

fantastyka_globNa serię składały się trzy części, w obrębie których publikowano prozę sensacyjną, kryminalną i fantastyczną.

Znane mi są dwie książki wydane pod egidą serii „Sensacja, Fantastyka, Kryminały” wydawnictwa szczecińskiego Glob, które zawierają treści związane z fantastyką naukową. Jest to „Schron” (1987) Mirosława Piotra Jabłońskiego oraz „Nieśmiertelny z Oxa” (1987) tego samego autora. Właściwie można by zaliczyć do serii jeszcze „Wahadło” (1986) Jacka Sawaszkiewicza, choć w przypadku tego tytułu jest już kilka różnic w odniesieniu do dwóch poprzednich edycji. Jest też powieść z gatunku political-fiction autorstwa Andrzeja Klawittera pt. „n.n” (opatrzona znakiem w kolorze żółtym). Książki M.P. Jabłońskiego opatrzone są znakiem serii, którym jest niebieski rekin na czarnym tle, w kształcie koła. Poza tym na tylnej okładce widnieje nazwa serii „Fantastyka”, poprzedzona niebieską kropką. W przypadku Sawaszkiewicza rekin jest czarny i obrysowany konturem koloru magenty, natomiast na tylnej okładce nie widnieje żadna nazwa serii. Książka Sawaszkiewicza nosi jednak znamiona fantastyki naukowej, nawet jeśli jest ona mniej mniej naukowa, a bardziej fantastyczna. Wydawnictwo Glob wypuszczało też książki z żółtym rekinem, ale była to już literatura sensacyjna.

Projektantem graficznym serii był Tomasz Wiśniewski. Redaktorem dwóch książek autorstwa Jabłońskiego była Ewa Poraj-Kuczewska, natomiast w przypadku książki Sawaszkiewicza był to Piotr Jaworski.

Książki wg autorów