Data urodzenia: 1883
Miejsce urodzenia: Klick na Podolu
Data śmierci: 1944
Miejsce śmierci: Góra Kalwarii

Publicysta, dramaturg i prozaik. Przedstawiciel modernizmu w polskiej literaturze. Uprawiał groteskę i ekspresjonizm. Studia na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie. Podróżował po Azji, Europie i Afryce.

Debiut w roku 1903 artykułem „Śpiew o czujnej duszy” w dwutygodniku Przyszłość. Debiut prozatorski w roku 1910 zbiorem opowiadań „Historie maniaków” (wydaw. „Książka”, z ilustracjami przyjaciela Witolda Wojtkiewicza). Autor prozy wykorzystującej szeroko pojętą fantastykę. Prócz wspomnianych już „Historii maniaków” napisał też „Wesele hrabiego Orgaza” (Warszawa, 1925; powojenne wydanie – Wydawnictwo Jirafa Roja, 2006), zaadaptowana też na deskach teatralnych.

Książki Romana Jaworskiego (objęte Bibliografią):

  1. Historie maniaków (wyd. powojenne 1978)

Opowiadania Romana Jaworskiego (objęte Bibliografią):

  1. Miał iść.- [w:] „Historie maniaków”; Fantastyka, 1985, nr 3
    Tłumaczenia: us I. „He had to move on”.- [w:] Fantasy Macabre, 1992, nr 15

O Romanie Jaworskim:

  • Dancing i jego fikcje / A. Konkowski.- [w:]  Miesięcznik Literacki, 1971, nr 12
  • Drwiące requiem dla historii / M. Głowiński.- [w:] „Porządek, chaos, znaczenie / M. Głowiński.- Warszawa, 1968
  • Jawrorski Roman (1883-1944) / [red.].- [w:] Fantastyka, 1985, nr 3.- [słownik polskich autorów fantastyki]
  • Próba analizy groteski / A. Kubala.- [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego TPN, 1975, S. 14
  • Zapomniany ekspresjonista / R. Zrębowicz.- [w:] Ruch Literacki, 1961, nr 45