Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Jaworski Roman

Data urodzenia: 1883
Miejsce urodzenia: Klick na Podolu
Data śmierci: 1944
Miejsce śmierci: Góra Kalwarii

Publicysta, dramaturg i prozaik. Przedstawiciel modernizmu w polskiej literaturze. Uprawiał groteskę i ekspresjonizm. Studia na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie. Podróżował po Azji, Europie i Afryce.

Debiut w roku 1903 artykułem „Śpiew o czujnej duszy” w dwutygodniku Przyszłość. Debiut prozatorski w roku 1910 zbiorem opowiadań „Historie maniaków” (wydaw. „Książka”, z ilustracjami przyjaciela Witolda Wojtkiewicza). Autor prozy wykorzystującej szeroko pojętą fantastykę. Prócz wspomnianych już „Historii maniaków” napisał też „Wesele hrabiego Orgaza” (Warszawa, 1925; powojenne wydanie – Wydawnictwo Jirafa Roja, 2006), zaadaptowana też na deskach teatralnych.

Książki Romana Jaworskiego (objęte Bibliografią):

  1. Historie maniaków (wyd. powojenne 1978)

Opowiadania Romana Jaworskiego (objęte Bibliografią):

  1. Miał iść.- [w:] „Historie maniaków”; Fantastyka, 1985, nr 3
    Tłumaczenia: us I. „He had to move on”.- [w:] Fantasy Macabre, 1992, nr 15

O Romanie Jaworskim:

  • Dancing i jego fikcje / A. Konkowski.- [w:]  Miesięcznik Literacki, 1971, nr 12
  • Drwiące requiem dla historii / M. Głowiński.- [w:] „Porządek, chaos, znaczenie / M. Głowiński.- Warszawa, 1968
  • Jawrorski Roman (1883-1944) / [red.].- [w:] Fantastyka, 1985, nr 3.- [słownik polskich autorów fantastyki]
  • Próba analizy groteski / A. Kubala.- [w:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego TPN, 1975, S. 14
  • Zapomniany ekspresjonista / R. Zrębowicz.- [w:] Ruch Literacki, 1961, nr 45
Książki wg autorów