Polski pisarz s-f.

Opowiadania Krystyna Krzysztoforowicza (objęte Bibliografią):

  1. Szansa geniuszu.- [w:] Młody Technik, 1966, nr 4; „Szansa geniuszu”