Znajdują się tutaj biogramy wszystkich polskich twórców science-fiction, których książki i opowiadania zostały opublikowane w Polsce w latach 1945-1990. W obrębie danego biogramu znajdują się publikacje, których data wydania objęta jest zakresem chronologicznym Bibliografii „Wróble Galaktyki”.