Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Wybór pism / Franciszek Salezy Jezierski

wypis_z_kroniki_witykindaWarszawa: PIW, 1952,- s. 351

Informacje dodatkowe
nakład: ?
Inne wydania: –
Tłumaczenia:

W „Wyborze pism” F.S. Jezierskiego znalazł się utwór nawiązujący do motywów fantastyki, a jest nim „Wypis z kroniki Witykinda tłumaczony przez Grzegorza á Słupia decretorumdoktora opata świętokrzyskiego, który żył około roku 1375, z autografu w Bibliotece na Łysej Górze najdującego się”. To rodzaj pamfletu, którego podstawę stanowią rzekoma kronika z wieku XIV. Treścią jego są dzieje Polski prehistorycznej, za czasów fikcyjnego księcia Leszka VIII. Postać ta jednak, podobnie zresztą jak i kilka innych, odpowiada wizerunkom rzeczywistych postaci, jak choćby Stanisława Augusta.

Zawiera: 1. Kazanie przed stanami Rzeczypospolitej, 2. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 3. Jarosza Kutasińskiego uwagi nad stanem nieszlacheckim w Polszcze, 4. Wypis z kroniki Witykinda, 5. Ktoś piszący z Warszawy

Książki wg autorów