Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Opowiadania fantastyczne / Henryk Vogler

opowiadania_fantastyczne_voglerKraków: Literackie, 1971,- s. 217

Informacje dodatkowe
nakład: 30.283
projekt okładki: Mróz Daniel
ilustracje: Mróz Daniel
Inne wydania: 1976 (Kraków: Literackie), 1991 (Kraków: KAW)
Tłumaczenia: przekłady poszczególnych opowiadań w biogramie autora.

Pewne elementy i zabiegi wprowadzone przez autora powodują, że przypominamy sobie opowiadania choćby Edgara Alana Poe, czy też Grabińskiego: przybliżone umiejscowienie akcji (tutaj lata 60-te XX wieku), atmosfera baśni, poetyckości i niepokoju. Niesamowitość bije tu z każdej historii, czasem nawiązuje do tradycyjnych motywów prozy fantastycznej, innym razem zaskakuje oryginalnością. W pierwszym opowiadaniu spotykamy świat bez żywego ducha („Sen urzędnika”) i w sumie nie jesteśmy przekonani, czy nagłe zniknięcie społeczności jest faktycznie snem. W kolejnym tekście z kolei jesteśmy świadkami ożywiania przedmiotów martwych, razem z dwoma chłopcami, którzy w starej kamienicy znajdują mówiącego manekina. Natkniemy się też na niesamowite miejsca: „Jajko” jest świetnym opowiadaniem-notatnikiem, pisanego ręką kasjera kolejowego, który znalazł się raptem w absurdalnym miejscu w kształcie kuli, natomiast „Kraina olbrzymów” umiejscowiona jest w krainie Megalii w Tatrach (sic!), zamieszkałej przez olbrzymy. Najbardziej klasyczny motyw fantastyczności odnajdziemy w „Dziewczynie i diable” (spotkanie z czartem), a w dwóch innych tekstach doszukać się możemy fantastyki naukowej: w mniejszym stopniu w „Eliksirze młodości”, gdzie mamy pogoń za odmłodzeniem ciała i umysłu przy użyciu tajemniczej mikstury podarowanej przez wiedźmę (tu motywem często wykorzystywanym w s-f jest ów pęd za nieśmiertelnością), oraz w „Jaki jesteś duży”, gdzie niesamowitość się dokonuje w obecności wytworów techniki. Historie przedstawione czytelnikowi przez Voglera wnoszą też świeżą nutę pewnego dystansu do treści, lekkiej drwiny i ironii.

Zawiera opowiadania: 1. Syn urzędnika, 2. Manekin ze starej kamienicy, 3. Dziewczyna i diabeł, 4. Kraina olbrzymów, 5. Moloch, 6. Eliksir młodości, 7. Jaki jesteś duży, 8. Jajko

Książki wg autorów