Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Świątki i centaury / Edwin Jędrkiewicz

swiatki_i_centauryWarszawa: PAX, 1958,- s. 367

Informacje dodatkowe
nakład: 5000
Inne wydania: 1921 (Lwów: Ludowe Spółdzielcze Towarzystwo Wydawnicze) (okładka)
Tłumaczenia:

 

Pewna doza ludowości i odrealnienie świata i sił nim rządzących to główna cecha zbioru opowiadań E. Jędrkiewicza. Słyszy się opinie, że proza Jędrkiewicza jest tym dla polskiej fantasy, co teksty Grabińskiego dla polskiej literatury grozy. Folklor polski i grecki stanowią podstawę kreacji fabularnej przedstawionych tu historii. Siły nadprzyrodzone ingerują tu w ludzkie postępowanie i są przyczyną tego, co zmienia się na szerszym obszarze rzeczywistości („Strach polny i niewiadome”, „Chimera”). Autor wzbudza w czytelniku lęk wprowadzając do akcji strzygi („Gość w klasztorze”), diabły („W młynie”, „Diabeł i kogut”)… Okrasza to wszystko pewną dozą problematyki związanej ze złem w ogóle i walki z nim, kształtując swoją prozę jako przypowiastki etyczne. Opowiadania te znalazły się pierwotnie w dwóch zbiorach: „Świątki i centaury” (1921) oraz „Jędrek i szczęście” (1929). Nowele powstały w latach 1917-1925.

Zawiera opowiadania: 1. Strach polny i niewiadome, 2. Gość w klasztorze, 3. Dusza, 4. Chimera, 5. Jędrek i szczęście, 6. W młynie, 7. Diabeł i kogut, 8. Herakles, Atlas i niebo, 9. Koniec centaurów

Recenzje książki:

  • D. Cirilič-Straszyńska.- [w:] Nowe Książki, 1967, nr 1
Książki wg autorów