Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Podróż do Kalopei, do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i bez własności, bogactwo, przemysł, światło i dobre wszystkich mienie jak najwięcej wygórowało i gdzie tom drugi historii życia Bolesława II króla polskiego znajduje się

podroz_do_kalopeiWarszawa: PWN, 1956,- s. 277

Informacje dodatkowe
nakład: 2184, wstęp: Gross Zygmunt
Inne wydania: –
Tłumaczenia:

Można by uznać ową swoistą powieść Gutkowskiego za pierwsze prognozy i próby stworzenia teorii związanych z socjalizmem. To rodzaj konstrukcji ustroju dostosowanej do dziewiętnastowiecznych warunków polskich na obszarze ekonomii i społeczeństwa, a będącej jednocześnie typową utopią. Dzieło Gutkowskiego odbiega formą od zwykłej powieści podróżniczej, bowiem walory przygodowe zepchnięte zostają na plan dalszy kosztem suchych wywodów politycznych. Bohaterem powieści jest emigrant-tułacz, który odnajduje na swej drodze potężne państwo Utopian w samym środku Australii. Obserwuje on pracę rolników (usprawnioną i zmechanizowaną), spotyka się z nakazem wyznawania wiary, ale i postępem technicznym, odkryciami z dziedziny matematyki, medycyny, chemii i fizyki. Widzi ogromne teatry, cudowne hotele, akademie i obserwatoria astronomiczne. W Kalopei mówi się po polsku (Kalop to anagram słowa Polak), panuje tam społeczna hierarchia. Ów swoisty traktat Gutkowskiego został przedłożony w warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w roku 1814 i do 1956 nigdy nie został opublikowany, prawdopodobnie z uwagi na zbyt śmiałe teorie, których treść była nie w smak ówczesnemu środowisku naukowemu.

Recenzje książki:

  • Filozoficzna wędrówka ku państwu idealnemu / Michał Kaczmarczyk.- [w:] Wokół reportażu podróżniczego / [red. A. Budzyńska-Daca, E. Malinowska, D. Rott].- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004
  • Podróż do Kalopei : pierwsza utopia socjalistyczna polska / W. Kozłowski.- [w:] Sfinks, 1913, III, s. 313-331
  • Podróż do Kalopei Wojciecha Gutkowskiego : studium z dziejów myśli polskiego Oświecenia / Zygmunt Najdowski.- Warszawa: PWN, 1988
Książki wg autorów