Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Polska nowela fantastyczna. T. 2 : [Władca czasu]

polska_nowela_fantastyczna1Warszawa: PIW, 1952,- s. 286

Informacje dodatkowe
nakład: ?
Inne wydania: 1949, 1953 (Warszawa: PIW); 1976 (Kraków: Literackie); 1983 (Warszawa: Alfa)
Tłumaczenia: de I. „Polnische phantastische Novellen : [Bd. 2: Beherrscher der Zeit].- [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1986

Kontynuacja pierwszego tomu noweli fantastycznej w wykonaniu polskich autorów, zawiera, tak jak i poprzednio, utwory z wieku osiemnastego i dziewiętnastego. I ponownie jest to wybór fabuł, które lawirują wśród motywów związanych zarówno z naukową fantazją, jak i fantastyką niesamowitości z fantastyką grozy włącznie. Opowiadań operujących motywami spoza naukowych dociekań i doświadczeń jest najwięcej, tak jak przystało na fantazję prozatorską tamtej epoki. Mamy więc postaci, o których nie wiadomo, skąd przybywają, niecne pobudki ludzi obdarzonych nadnormalnymi możliwościami; forma tych historii też jest różna: od klasycznych przygód z posmakiem dziwności, aż do sennych marzeń (jak choćby w „Mojej przygodzie na dworze J.O. wojewody…” Włodzimierza Zagórskiego, czy w „Śnie” Bolesława Prusa). Podobnie lokalizacje się zmieniają (jak i w pierwszym tomie): podróżujemy z bohaterami przez Polskę, Francję, Austrię… Najbliżej fantastyki naukowej są teksty związane z eksperymentami naukowymi bądź paranaukowymi: w „Niewidzialnym” Sygurda Wiśniowskiego nauka jest obecna w postaci biologiczno-chemicznej ingerencji w ciało człowieka, mającej uczynić je niewidocznym dla otoczenia (temat ten pojawi się później w noweli Wellsa pt. „Niewidzialny człowiek”). Innym tekstem z pogranicza niesamowitości i nauki jest „Władca czasu” Antoniego Lange: widać tu fascynację Wschodem i nieśmiertelnością, która dla ludzi Wschodu jest osiągalna dzięki predyspozycjom duchowym, Europejczycy zaś muszą się zadowolić nietrwałym roślinnym substytutem. W obszarze parapsychologii znajduje się „Siła woli” Józefa Bohdana Dziekońskiego (twórcy słynnego „Sędziwoja”), które wykorzystuje częsty motyw w prozie XIX stulecia – magnetyzm i ponadnormalne środki leczenia. Tu jednak owe zdolności mają być tylko narzędziem do podporządkowania sobie drugiego człowieka (opowiadanie było wystawione w Teatrze Polskiego Radia). W drugim tekście tego samego autora niesamowitość przyobleczona jest w delikatnie nakreślone motywy antyczne oraz stworzona przez obecność tajemniczego mężczyzny, wygrywającego „przenikliwe tony” na skrzypcach. Niesamowite umiejętności pojawiają się także w „Szach i mat!” Ludwika Niemojewskiego (sfilmowanego w roku 1967), w którym obecny jest motyw szachów (podobnie jak w „Grze w szachy” Libelta z pierwszego tomu antologii) oraz w „Zapatanie” Władysława Łozińskiego, chociaż tutaj przybierają one już ostrzejsze kształty czarnej magii. Klasyczna groza to dwa opowiadania polskiego mistrza gatunku, czyli Stefana Grabińskiego: „Zemsta żywiołaków” pochodząca ze zbioru „Z księgi ognia” (1922) oraz legendarne już opowiadanie pt. „Ślepy tor”, gdzie niewytłumaczalność zdarzeń wiąże się z tajemniczymi samobójstwami w pociągach, a także katastrofami, jakim ulegają, wjeżdżając na tytułowe ślepe tory (ekranizacja w roku 1967 w reż. Ryszarda Bera). Ozdobą tomu jest „Sen” Bolesława Prusa, w którym ów sen i alegoria staje się dla młodego studenta niezwykle sugestywnym narzędziem do poznania szczęścia, cierpienia oraz istoty rzeczywistości…

Zawiera opowiadania: 1.  Józef Bohdan Dziekoński: Duch jaskini, 2. Józef Bohdan Dziekoński: Siła woli, 3. Ludwik Niemojewski: Szach i mat!, 4. Włodzimierz Zagórski: Moja przygoda na dworze J.O wojewody wileńskiego ks. Radziwiłła Panie Kochanku, 5. Sygurd Wiśniowski: Niewidzialny, 6. Władysław Łoziński: Zapatan, 7. Bolewsław Prus: Dziwna historia, 8. Bolesław Prus: Sen, 9. Antoni Lange: Władca czasu, 10. Stefan Grabiński: Ślepy tor, 11. Stefan Grabiński: Zemsta żywiołaków (legenda strażacka)

Książki wg autorów