Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Dla każdego inny raj / Janusz Szablicki

Katowice: Śląsk, 1984, s. 250, [Seria z UFO]

Informacje dodatkowe:
okładka: Kacperek Andrzej
ISBN: 83-216-0403-X
nakład: 30.300
inne wydania: 2013 (Stawiguda: Solaris)
Tłumaczenia:

Penetracja przestrzeni kosmicznych, fantastyczne (choć może nie do końca) modele społeczeństw, nowe rozwiązania w rozwoju energetycznym – oto elementy spajające tomik Janusza Szablickiego w pewną całość. Z eksploracją kosmosu mamy do czynienia w „Misji” – po kilkunastu latach świetlnych jej bohater ma przeprowadzić rekonesans jednej z planet mającej wejść w skład Federacji, ale okazuje się, że został poddany pewnego rodzaju fizycznemu i psychicznemu przekształceniu, aby łagodniej funkcjonować w kompletnie odmiennym, czasem wręcz surrealistycznym dlań świecie. W przestrzeń kosmiczną ucieka też Autor w tytułowym opowiadaniu „Dla każdego inny raj”, tam jednak stanowi ona jedynie tło dla rozgrywającej się konfrontacji powrotu do naturalizmu z kontynuacją postępu i konsumpcjonizmu. W dwóch innych tekstach obserwujemy eksperyment naukowy oraz prymitywną rzeczywistość: „Zawsze będziesz sobą” to ciekawie ujęty od strony formalnej tekst o klonowaniu oraz relacjach między władzami a środowiskiem naukowym, natomiast w „Alternatywie” śledzimy historię Nunko – nagiej istoty pośród innych, owłosionych współplemieńców, która chce się poddać próbie pokonania punga – oślizłego potwora, aby móc żyć z rudowłosą Mi… Zbiorek Janusza Szablickiego był bardzo dobrze oceniany wśród czytelników, w roku 2011 doczekał się wersji e-bookowej (Wydaw. Self Publishing, ISDN: 978-83-272-3160-4 – okładka).

Zawiera opowiadania: 1. Misja, 2. Alternatywa, 3. Zawsze będziesz sobą, 4. Rekompensata, 5. Dla każdego inny raj

Recenzje książki:

  1. Czyściec / Joanna Salomończyk.- [w:] Fantastyka, 1985, nr 6
  2. Dla każdego ten sam autor / [j].- [w:] Fikcje, 1984, nr 19
Książki wg autorów