Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Pokój na Ziemi / Stanisław Lem

pokoj_na_ziemiKraków: Literackie, 1987,- s. 271

Informacje dodatkowe
nakład: 100.283, ISBN: 83-08-01605-7, projekt okładki: Targosz Władysław
Inne wydania: 1992 (Warszawa: Gebethner i Ska Wydawnictwo), 1999-„Dzieła zebrane” (Kraków: Literackie); 2009 (Warszawa)
Tłumaczenia: us I. „Peace on earth” / Stanisław Lem.- New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1992 (okładka); II. „Peace on earth” / Stanisław Lem.- New York, San Diego: Harcourt Brace, 1994.- [A Harvest Book]; [A Helen and Kurt Wolff Book]; III. „Peace on earth” / Stanisław Lem.- Mariner Books, 2002 (okładka); IV. „Peace on earth” / Stanisław Lem.- New York: Harcourt, 1995 (okładka); ru V. „Интеллектроника” (fragment) / Станислав Лем.- [w:] Литературная газета, 1988, nr 1; VI. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] Звезда Востока, 1988, nr 9-10; VII. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Операция „Вечность : Сборник научно-фантастический произведений”.- Moskva: Mir, 1988.- [Зарубежная фантастика].- (razem z: „Operacja wieczność” B. Peteckiego i „Homo Divisus” K. Fiałkowskiego) (okładka); VIII. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Следствие” / Станислав Лем.- Leningrad: Lenizdat, 1990 (okładka); IX. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Из воспоминаний Ийона Тихого”.- Moskva: Kniżnaja Pałata, 1990.- [Популярная биб-ка „Фантастика”] (okładka); X. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Мир на Земле. Фиаско”.- Moskva: Progress, 1991.- [Политический роман] (okładka); XI. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Станислав Лем в 10 тт. т 9” / Станислав Лем.- Moskva: Tekst, 1994 i 1996 (okładka); XII. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Футурологический конгресс; Осмотр на месте; Мир на земле” / Станислав Лем.- Moskva: AST, 2003 (okładka); XIII. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Мир на Земле” / Станислав Лем.- Sankt-Petersburg: Amfora, 2000.- [Классич. фантастика]; XIV. „Мир на Земле” / Станислав Лем.- [w:] „Приключения Ийона Тихого”.- Moskva: AST, 2006 (okładka); cz XV. „Mír na Zemi” / Stanisław Lem.- Praha: Mladá Fronta, 1989 (okładka); hu XVI. „Béke a földön : regény” / Stanisław Lem.- Budapest: Európa, 1991; XVII. Béke a földön : regény” / Stanisław Lem.- Budapest: N and N Kvk., 2003.- [Möbius Science Fiction] (okładka); XVIII. „Teljes science-fiction univerzuma” / Stanisław Lem.- Szeged: Szuktis, 2008 (okładka); de XIX. „Frieden auf Erden : Roman” / Stanisław Lem.- Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997.- [Suhrkamp-Taschenbuch]; [Phantastische Bibliothek] (okładka); XX. „Frieden auf Erden : Roman” / Stanisław Lem.- Frankfurt am Main: Insel, 1986 i 1987.- [Werke in Einzelausgaben] (okładka); XXI. „Der Flop” / Stanisław Lem.- Berlin: Volk und Welt, 1986, 1988, 1989 (okładka);  tr XXII. „Dünya’da Barış” / Stanislaw Lem.- Istanbul: İletişim Yayınevi, 2000 (okładka); se XXIII. „Fred på jorden” / Stanislaw Lem.- Stockholm: Bromberg, 1985 (okładka); fr XXIV. „Nouvelles aventures d’Ijon Tichy” / Stanislas Lem.- Paris: Calmann-Lévy, 1986 (okładka); fi XXV. „Rauha maassa” / Stanislaw Lem.- Helsinki: Kirjayhtymä, 1989 (okładka); it XXVI. „Pace al Mondo” / Stanisław Lem.- Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1995.- [Urania] (okładka)

Światowy pokój staje się niejako punktem wyjścia do wydarzeń, które nadadzą bieg historii przedstawionej przez Lema. W nieodległej przyszłości cały arsenał zbrojeniowy przeniesiony zostaje z Ziemi na Księżyc; tam też poszczególne państwa, w przydzielonych doń sektorach, rozwijają systemy zbrojeniowe. W razie jednak użycia broni, musi być o tym fakcie powiadomiona Lunar Agency, co powoduje, że ataki z zaskoczenia stają się praktycznie niemożliwe. Ale jak każdy system bliski formy utopii, wykazuje on braki w swej domniemanej doskonałości. Po niepowodzeniach związanych z bezzałogowymi misjami wysyłanymi w tej sprawie na Srebrny Glob, Lunar Agency decyduje się wysłać tam człowieka. Jest nim, znany już skądinąd czytelnikowi, Ijon Tichy. W otoczce intryg wywiadowczych przeprowadza on na miejscu rekonesans i poznaje szczegóły technologii zbrojeniowych. Tuż przed powrotem na Ziemię zostaje trafiony laserem, co powoduje przecięcie połączenia między półkulami mózgu. Powoduje to, że jest praktycznie pozbawiony możliwości sporządzenia raportu z wizyty na Księżycu, gdyż jakaś część wiedzy uzyskanej podczas misji pozostaje w prawej półkuli, a z tą nie jest on w stanie się porozumieć… Próby przywrócenia sprawności umysłowej, późniejsze naciski ze strony stronnictw księżycowych dotyczące dalszego postępowania to już dalsza część opowieści… W roku 1988 holenderski reżyser Piet Hoenderos zrealizował film na podstawie książki pt. „Victim of the Brain”.

Recenzje książki:

  • Nowe przypadki przesławnego Ijona Tichego przez Mistrza Lema opisane ku uciesze nas wszystkich / Leszek Bugajski.- [w:] Fantastyka, 1987, nr 7, s. 56
Książki wg autorów