Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Czaszka olbrzyma / Dariusz Filar

czaszka_olbrzymaWarszawa: Nasza Księgarnia, 1976,- s. 169

Informacje dodatkowe
nakład: 20.277, projekt okładki: Andrzejewski Waldemar
Inne wydania: –
Tłumaczenia: przekłady poszczególnych opowiadań w biogramie autora.

Treść opowiadań z „Czaszki olbrzyma” dotyka przede wszystkim społeczeństwa, jego kształtowania przez władzę oraz manipulowania nim. Większość tekstów tomu obraca się wokół człowieka przyszłości, w zderzeniu z przyszłą formą społeczności. Jest ono najczęściej uwikłane w mechaniczne traktowanie życia i brak moralnych ograniczeń w stosowaniu np. eksperymentu naukowego w celu osiągnięcia zmian. W „Nazbyt szczęśliwych” mamy zinstytucjonalizowany sposób na ułatwianie egzystencji jednostkom szczególnie istotnym dla społeczeństwa. Jest to też tekst o nieuświadomionym braku wolności. W „Metodzie zachowania osobowości” też zetkniemy się z manipulacją, tym razem w formie rekonstrukcji ludzkiego organizmu. Również i w innych opowiadaniach: w „Theatronie” widzimy próby uszczęśliwiania i „naprawy” społeczeństwa na siłę – tu z wykorzystaniem rodzaju gry-psychodramy, natomiast w tytułowej „Czaszce olbrzyma” obserwujemy modelowanie społeczeństwa i podjęcie pytań o sens istnienia. W opowiadaniu tym chodzi też o nieśmiertelność, tak często wykorzystywaną w prosie s-f. Oczekiwania z nią związane są tu właściwie oczywiste, na co wskazują słowa jednego z bohaterów opowiadania. Eksperymenty są obecne też w „Tachistosie” (doświadczenia z czasem) oraz w historii pt. „Dreambox” (rzeczywistość wirtualna). Dariusz Filar wykorzystuje też inne charakterystyczne motywy fantastycznonaukowe: w „Maczudze” stykamy się z tajemniczym obiektem z kosmosu, natomiast „Myśli ulotne” zawierają motyw cudownego wynalazku, tu w postaci urządzenia przechwytującego „wędrujące myśli” wielkich twórców: nigdy nie spisane powieści i nigdy nie sformułowane myśli… No i wreszcie kontakt – bez tego nie istniałby chyba żaden tomik nowel science-fiction. „Więźniowie ciszy” opowiadają o spotkaniu z tajemniczym bytem, który wyjaśnia bohaterom pochodzenie życia, w „Mortigena intellectualis” wygląda na to, że obcy zagnieżdżają się w mózgach najtęższych umysłów na Ziemi (choć nie jest to oczywiste, że to akurat obcy), natomiast w „Niepokonanych” mamy kontakt, którego właściwie… nigdy nie było; to sfabrykowana wojna pomiędzy Ziemianami i przedstawicielami innej cywilizacji. Udawany kontakt jest tu wyrazem desperacji wobec pogłębiającej się stagnacji w środowiskach twórczych i naukowych, mającej swe źródło w przeświadczeniu, jakoby cywilizacja ziemska była jedyną we Wszechświecie…

Zawiera opowiadania: 1. Dreambox, 2. Więźniowie ciszy, 3. Niewolnik, 4. Nazbyt szczęśliwi, 5. Metoda zachowania osobowości, 6. Niepokonani, 7. Mortigena intellectualis, 8. Theatron, 9. Maczuga, 10. Tachistos, 11. Czaszka olbrzyma, 12. Myśli ulotne

Książki wg autorów