Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Wróble Galaktyki / Konrad Fiałkowski

wroble_galaktykiWarszawa: Wiedza Powszechna, 1963,- s. 258

Informacje dodatkowe
nakład: 10.203, ilustracje: Terechowicz Włodzimierz, projekt okładki: Terechowicz Włodzimierz
Inne wydania: –
Tłumaczenia: przekłady poszczególnych opowiadań w biogramie autora.

Część z niniejszych opowiadań znalazło się w późniejszych tomach autora, min. we „Włóknie Claperiusa”, czy „Kosmodromie”. „Wróble Galaktyki” stanowią przekrój możliwości Fiałkowskiego, ich części lawirują wśród dobrze znanych czytelnikowi motywów, rozpoznawalnych u niego i bardzo dlań charakterystycznych. Konrad Fiałkowski zabiera nas poza Ziemię w rejony dalekie i te bliższe; docieramy choćby na Marsa w „Strzale informacji”, czy też w „Kosmodromie”, będącym historią o tęsknocie za domem, która potrafi zaburzyć międzyludzkie relacje, o wyobcowaniu i rywalizacji o to, kto pierwszy się z niej wyswobodzi. Lecimy w rejony Jowisza, na jeden z jego satelitów: w „Jej głosie” foniczny zapis ostatnich momentów życia pewnej kobiety odebrany zostaje jako przejaw aktywności obcych form życia, tzw. falowców. Znajdziemy się też bliżej, na Księżycu, napotykając tajemniczy automat strzegący butli z tlenem. Czasem, razem z bohaterami, będziemy próbowali dolecieć do Ziemi, z dalekich podróży. Motyw powrotu pojawia się w „Locie ku Ziemi” oraz „Nieśmiertelnym z Wegi”, w którym bohater i jego statek kosmiczny osiągają za sprawą obcych stan antymaterii. Owi obcy obecni są też min. w tytułowych „Wróblach galaktyki”, gdzie wyraźnie widzimy nasze oczekiwania w stosunku do innych cywilizacji, które nijak się mają do ich rzeczywistych zamiarów. W opowiadaniach Fiałkowskiego często występują określenia (wymyślone bądź istniejące w znanym nam nazewnictwie technicznym) na pewne urządzenia ułatwiające funkcjonowanie w przedstawionych światach oraz dotyczące funkcji pełnionych przez ich bohaterów, jak np. koleopter, kosmogator, decelerator; usłyszymy o nich w niejednym opowiadaniu. Ściśle techniczne powiązania owych przedmiotów idą w parze z kolejnym, bardzo częstym motywem w fantastyce naukowej: z eksperymentem i cudownym wynalazkiem. Są one obecne w „Prawie wyboru”, który mówi o ryzyku utraty życia lekarza próbującego ratować pacjenta, w „Poprzez piąty wymiar” (eksperymenty z czasem), „Cerebroskopie” (cudowny wynalazek), „Szansie śmierci” (eksperymenty z umysłem), czy też w lekko groteskowej historii „Ja, Milikilos”, opowiadającej o miniaturyzacji człowieka, o sile mediów i teleportacji…

Zawiera opowiadania: 1. Kosmodrom, 2. Prawo wyboru, 3. Strzał informacji, 4. Poprzez piąty wymiar, 5. Jej głos, 6. Wróble galaktyki, 7. Cerebroskop, 8. Zanim polecą do gwiazd, 9. Nieśmiertelny z Wegi, 10. Ja, Milikilos, 11. Lot ku Ziemi, 12. Szansa śmierci, 13. Strażnik

Książki wg autorów