Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Bitwa pod Pharsalos / Czesław Chruszczewski

Poznań: Poznańskie, 1969, s. 173

Informacje dodatkowe
ISBN: –
Nakład: ?
Inne wydania: –
Okładka: Rybczyński Jacek
Tłumaczenia: 
przekłady poszczególnych opowiadań w biogramie autora.

Niektóre z opowiadań zawartych w tomie publikowano także w innych, późniejszych, min. w zbiorze „Rok 10.000”. Teksty Chruszczewskiego zasadzają się na gruncie szczególnie przez niego eksplorowanym, czyli specyficznego rodzaju baśniowości. Jest to zbiór słuchowisk radiowych nawiązujących min. do prób kontaktów z przedstawicielami obcych cywilizacji, których efekty nie przekładają się korzystnie dla mieszkańców Ziemi, a także do wątków pacyfistycznych i antymilitarystycznych…

Zawiera opowiadania: 1. Bajkowy dom, 2. Bitwa pod Pharsalos, 3. Dwa dni przed powitaniem, 4. Głosy Ziemi, 5. Niedziela, 6. Pan Yove, 7. Podobni do aniołów, 8. Samarytanin, 9. Symfonia z kotłami

Recenzje książki:

  • Bitwa pod Pharsalos / W. Natanson.- [w:] „Biuletyn Penclubu”, 1969, nr 7, s. 11-12
  • Radiowe podróże w czasie, przestrzeni w… druku / J. Truszczyński.- [w:] „Gazeta Poznańska”, 1969, nr 154, s. 3
  • Słuchowiska antywojenne Cz. Chruszczewskiego / Kaziów M.- [w:] „Gazeta Zielonogórska”, 1969, 13 lipca
  • Słuchowiska w książce / B. Sowińska.- [w:] „Życie Warszawy”, 1969, 15/16 czerwca
  • Słuchowiska wydane drukiem / W. Natanson.- [w:] „Za i Przeciw”, 1970, nr 32, s. 14
  • Grabowski T.- [w:] „Nowe Książki”, 1971, nr 3, s. 188-189
Książki wg autorów