Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Toccata / Krzysztof Boruń

toccata

Warszawa: KAW, 1980,- s. 172, [Fantazja – Przygoda – Rozrywka]

Informacje dodatkowe
nakład: 50.350, projekt okładki: Andrzejewski Waldemar
Inne wydania: –
Tłumaczenia: przekłady poszczególnych opowiadań w biogramie autora.

Tom opowiadań Borunia to zbiór klasycznych tekstów z obszaru fantastyki naukowej, w których najczęstszymi elementami jest eksperyment naukowy oraz ekspedycje kosmiczne. W „Trzeciej możliwości” przedstawione społeczeństwo na planecie Vicinia okazuje się być o tyle oryginalne, że świadomość pojawia się jedynie na wyższych szczeblach grupy. „Algi” to z kolei historia z posmakiem zagadki kryminalnej o utracie eksperymentalnych glonów na pokładzie statku kosmicznego, które służą za źródło życia i są bazą dla badań naukowych prowadzonych przez załogę. „Fantom” jest próbą wtargnięcia do rzeczywistości wirtualnej z wszelkimi tego konsekwencjami. W opowiadaniu tym, z uwagi na czas, w jakim powstało, tzw. cudowny wynalazek przestaje nim być w odniesieniu do dzisiejszych czasów. Tytułowa „Toccata” natomiast to opowiadanie o tym, jak po kilku wiekach na Ziemię powracają kosmonauci. Powrót do domu okazuje się być preludium do nowych doświadczeń; tekst ten zadaje ważne pytanie: jaki dom zastajemy po długiej nieobecności?…
Zbiór „Toccata” – co ciekawe – po raz pierwszy opublikowany został poza granicami Polski

Zawiera opowiadania: 1. Trzecia możliwość, 2. Algi, 3. Toccata, 4. Fantom, 5. Cogito ergo sum

Książki wg autorów