Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Spotkanie w przestworzach 1

swp1Warszawa: KAW, 1982,- s. 118

Informacje dodatkowe
nakład: 100.350, projekt okładki: Fleischmann Jan
Inne wydania: –
Tłumaczenia: –

Pierwszy tom z cyklu „Spotkanie w przestworzach” prezentuje zróżnicowane tematycznie opowiadania starszych i zupełnie młodych autorów s-f. Elementy charakterystyczne dla formuły reprezentują choćby takie teksty jak „Planeta grozy” Z. Dworaka, „Tajemnicza broń” A. Majchrzaka (historia Ziemian, którzy próbując podbić obcą planetę, dochodzą do punktu, w którym okazuje się, że niski poziom obcej cywilizacji wcale nie czyni jej bezbronną). Motyw eksperymentu, czyli kolejnego typowego elementu s-f, podejmuje A. Leszczyński w opowiadaniu pt. „W pogoni za świtem”, gdzie ów eksperyment przeprowadzony zostaje na pokładzie statku kosmicznego i mający stworzyć niewrażliwych na temperaturę i brak atmosfery nad-ludzi. Z eksperymentem medycznym spotykamy się również w „Klepsydrze” autorstwa braci Mil, w „Człowieku z garbatym mózgiem” Krzepkowskiego, w którym mamy do czynienia z odrzuceniem społecznym i chorobą, a także w „Antidotum” Ewy Kozarzewskiej – świecie, w którym cykliczne szczepienia powodują u ludzi zanikanie stanu lęku przed własną śmiercią. Autorka zdaje się zadawać pytanie: czy w dalekiej przyszłości będziemy w stanie umierać samodzielnie? Problem człowieka i cywilizacji poruszony został w „Czterdziestej ósmej” A. Leszczyńskiego; w rejonie Centaura astronauci trafiają na ślady… ludzkiej cywilizacji, która uległa zagładzie. Wykorzystano tu element obecności Obcych, których widzimy też choćby w „Szczepancie” Krzepkowskiego i Olczaka. Z problemem cywilizacji i społeczeństwa zetknąć się możemy jeszcze w „Odnowie” A. Drzewińskiego, która opowiada o próbie wyeliminowania ze społeczeństwa potencjalnych zbrodniarzy. Tu z kolei pojawia się następny element – śmierć – obecny także w „Ocaleniu” tego samego autora. To dobre opowiadanie mówiące o tym, że zbliżająca się zagłada Ziemi przynosi dylemat: czy czekać na tę zagładę, czy też przyspieszyć i tak – jak się wydaje – pewną śmierć? Inny tekst Drzewińskiego pt. „W objęciach snu”, który też wykorzystuje temat śmierci, ukazuje sprzężenie świata jawy ze światem snu. Mamy też w niniejszym tomiku opowiadania, w których elementem istotnym jest ich forma, jak choćby humorystyczne opowiadanie Głowackiego „Miss sektora”, albo eksperymenty z formą autorstwa M. Kurpisza pt. „Lęk”. Poza tym spotkamy się też z innym typowym elementem s-f, czyli robotem w „Robotomachii” Ryszarda Głowackiego oraz z motywem szaleństwa w kosmosie („Strażnik”) autorstwa bardzo młodego J. Maszczyszyna. I jak na kompletną antologię nie zabrakło też baśniowych akcentów: „Antybajka” Z. Dworaka oraz „Niezwykłe spotkanie w letnią noc” tegoż autora, w którym dziennikarz spotyka… smoka, a owo spotkanie staje się pretekstem do oceny ludzkiej cywilizacji.

Zawiera opowiadania: 1. Andrzej Drzewiński: W objęciach snu, 2. Andrzej Drzewiński: Odnowa, 3. Andrzej Drzewiński: Ocalenie, 4. Zbigniew Dworak: Antybajka, 5. Zbigniew Dworak: Niezwykłe spotkanie w letnią noc, 6. Zbigniew Dworak: Esperia, 7. Zbigniew Dworak: Planeta grozy, 8. Ryszard Głowacki: Miss sektora, 9. Ryszard Głowacki: Robotomachia, 10. Ewa Kozarzewska: Antidotum, 11. Mieczysław Kurpisz: Lęk, 12. Andrzej Krzepkowski: Pościg, 13. Andrzej Krzepkowski: Człowiek z garbatym mózgiem, 14. Andrzej Krzepkowski: Wytrzymać ciszę, 15. Andrzej Krzepkowski i Leszek Kolczak:  Szczepant, 16. Andrzej Leszczyński: Ostatni rejs „Liry”, 17. Andrzej Leszczyński: Jestem z innej planety!, 18. Andrzej Leszczyński: W pogoni za świtem, 19. Andrzej Leszczyński: Cyrkulacja, 20. Andrzej Leszczyński: Czterdziesta ósma, 21. Andrzej Majchrzak: Tajemnicza broń, 22. Tadeusz Markowski: Tak bardzo chciał być człowiekiem, że…, 23. Jan Maszczyszyn: Strażnik, 24. Janusz i Sławomir Milowie: Klepsydra

Recenzje książki:

  • Pierwsze spotkanie / L. B. .- [w:] Fantastyka, 1983, nr 4, s. 51
Książki wg autorów