Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Śmierć higieniczna

smierc_higienicznaŁódź: Prasa-Książka-Ruch, 1985,- s. 96

Informacje dodatkowe
nakład: 100.000, projekt okładki: Wieczorek Krzysztof, ilustracje: Wieczorek Krzysztof
Tłumaczenia: przekłady poszczególnych opowiadań w biogramach wybranych autorów.

„Śmierć higieniczna” to tom opowiadań, który dla większości jego autorów jest debiutem. Wszystkie one łączą się mniej lub bardziej bezpośrednio z człowiekiem, jako tym, któremu przypadła reprezentacja wszystkiego, co kojarzyć się może ze światem, jaki zamieszkuje. W opowiadaniu M. Nowaka „Wilki” mamy świat po jakiejś katastrofie nuklearnej, w którym garstka ocalałych żołnierzy wędruje do nieistniejącego celu, prowadzeni przez własną obojętność i zezwierzęcenie. W „Itinerarium Anonima z Terry” J. Wójcika obserwujemy próbę rozszyfrowania starych źródeł będących reliktem początków cywilizacji przez jej przedstawiciela z dalekiej przyszłości. Ciekawostką jest tu wykorzystanie osoby S. Lema i jego dzieł, które dla bohatera-badacza stanowią faktograficzną podbudowę naukowych dociekań. Nauka, a w szczególności naukowy eksperyment, jako typowa składowa literatury s-f, obecna jest w opowiadaniu A. Mercika „Formuła nieśmiertelności” – nie pozbawionym głębszych refleksji humorystycznym tekście o eksperymentach z nieśmiertelnością. Cała reszta opowiadań oscyluje bardzo silnie wokół obrazów przyszłego społeczeństwa i systemów władzy. Historia Z. Dworaka „Reguła redukcji” to groteskowa opowieść o tym, jak Reguła Redukcji Probabilistycznej staje się podstawą do niezrozumiałych działań i zachowań. W „Stresie” R. Lidke obserwujemy poczynania doktora Herera, właściciela tajemniczej kliniki, który wprowadza swych pacjentów w stan, w jakim realizują oni swoje wszystkie oczekiwania (dość nowoczesne zważywszy na skojarzenia z rzeczywistością wirtualną). T. Lipowski w „Śmierci higienicznej” przedstawia nam natomiast podział w społeczeństwie, na podstawie którego ci, których poziom materialny jest niższy, żyją jedynie do wyznaczonego przez władze momentu, by poddać się uśmierceniu dla ogółu ludzkości. Od P. Tomaszewskiego dostajemy dwa opowiadania: pierwsze z nich – „Dralnia” – to obraz tajemniczej instytucji, która proponuje klientom niecodzienne usługi, polegające na fabrykowaniu następstw pewnych sytuacji, jakim ulegają wszyscy nierozważni i zdesperowani, jak choćby wypadek samochodowy, zdrada czy samobójstwo. Opowiadanie nie jest pozbawione pewnych przemyśleń natury filozoficzno-socjologicznej. Drugi tekst wymienionego autora – „Noc” – mówi o społeczności na stacji kosmicznej, w dość sporym oddaleniu od Ziemi; rodzima planeta istnieje tam, gdzie są ludzie. Ostatnia historia K. Kochańskiego pt. „Mieszczuch” – to obraz społeczeństwa przyszłości, gdzie wyjazd na wieś i praca na roli jest karą; to jedno z lepszych opowiadań tomiku.

Zawiera opowiadania: 1. Marek Nowak: Wilki, 2. Andrzej Mercik: Formuła nieśmiertelności, 3. Jacek Wójciak: Itinerarium Anonima z Terry, 4. Zbigniew Dworak: Reguła Redukcji, 5. Robert Lidke: Stres, 6. Tomasz Lipowski: Śmierć higieniczna, 7. Paweł Tomaszewski: Dralnia, 8. Paweł Tomaszewski: Noc, 9. Krzysztof Kochański: Mieszczuch

Recenzje książki:

  • Każdy chce żyć / Maciej Parowski.- [w:] Fantastyka, 1986, nr 5, s. 54
Książki wg autorów