Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Wstęp do bibliografii

 

Opublikowana tu bibliografia pod nazwą „Wróble Galaktyki” (od tytułu zbioru opowiadań K. Fiałkowskiego) stanowi rozbudowany szkic materiału, będącego podstawą do klasycznej publikacji, obejmującej dorobek polskich pisarzy fantastyki z okresu lat 1945-1991 (powieści, opowiadania, samoistne edycje sztuk teatralnych i zwarte wydawnictwa komiksowe), jaki ukazywał się w kraju. Nie wykluczone jednak, że niniejsza próba pozostanie w formie elektronicznej. Nie biorę pod uwagę twórczości polskich pisarzy, których polskojęzyczna twórczość publikowana była poza Polską (jak choćby „Stacja Abbesses” Stefanii Zahorskiej, wydana w Anglii w roku 1952).  Podstawę Bibliografii stanowią również dzieła wydane w okresie 1945-1991, choć stworzone wcześniej, jak chociażby powojenne edycje twórczości Antoniego Lange, Życkiego, Winawera czy Konczyńskiego.

 

Jest ona rozwinięciem i uzupełnieniem opublikowanych kilka lat temu (pod moją współredakcją) materiałów do bibliografii pt. „Polska fantastyka naukowa 1945-2001” (WiMBP im. J. Piłsudskiego, Łódź 2001). Z uwagi na to,  że wkradło się tam kilka błędów, oraz na chęć poważnego rozwinięcia tematu, narodził się pomysł przygotowania publikacji, która wyszłaby poza ramy zwykłej bibliografii i przerodziłaby się w rodzaj przewodnika zawierającego, prócz podstawowych opisów bibliograficznych, autorskie streszczenia poszczególnych tytułów, kolejne edycje, jak i ewentualne przekłady na inne języki. Z uwagi na formę, jaką tu przyjąłem, nie wszystkie z tych informacji znajdą się w internetowej edycji bibliografii.

Bibliografia „Wróble Galaktyki” jest cały czas aktualizowana i uzupełniana.

 

W górnym menu mogą Państwo znaleźć dział „Biogramy”. Znajdują się tam biogramy wszystkich polskich twórców science-fiction, których książki i opowiadania zostały opublikowane w Polsce w latach 1945-1991. W obrębie danego biogramu znajdują się publikacje, których data wydania objęta jest zakresem chronologicznym Bibliografii „Wróble Galaktyki”.

 

 

Wykorzystywanie niniejszego serwisu oraz korzystanie z niego jest ograniczone. Szczegóły odnajdą Państwo w dziale Licencja.

Zachęcam do kupna książki o dziejach fanzinu SF!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia „Wróble Galaktyki” ©
e-mail: nowakowskiartur1972@gmail.coml

 

Książki wg autorów