Opublikowana tu bibliografia pod nazwą „Wróble Galaktyki” (od tytułu zbioru opowiadań K. Fiałkowskiego) stanowi rozbudowany szkic materiału, będącego podstawą do klasycznej publikacji, obejmującej dorobek polskich pisarzy fantastyki z okresu lat 1945-1991 (powieści, opowiadania, samoistne edycje sztuk teatralnych i zwarte wydawnictwa komiksowe), jaki ukazywał się w kraju. Nie wykluczone jednak, że niniejsza próba pozostanie w formie elektronicznej. Nie biorę pod uwagę twórczości polskich pisarzy, których polskojęzyczna twórczość publikowana była poza Polską (jak choćby „Stacja Abbesses” Stefanii Zahorskiej, wydana w Anglii w roku 1952).  Podstawę Bibliografii stanowią również dzieła wydane w okresie 1945-1991, choć stworzone wcześniej, jak chociażby powojenne edycje twórczości Antoniego Lange, Życkiego, Winawera czy Konczyńskiego.

Jest ona rozwinięciem i uzupełnieniem opublikowanych kilka lat temu (pod moją współredakcją) materiałów do bibliografii pt. „Polska fantastyka naukowa 1945-2001” (WiMBP im. J. Piłsudskiego, Łódź 2001). Z uwagi na to,  że wkradło się tam kilka błędów, oraz na chęć poważnego rozwinięcia tematu, narodził się pomysł przygotowania publikacji, która wyszłaby poza ramy zwykłej bibliografii i przerodziłaby się w rodzaj przewodnika zawierającego, prócz podstawowych opisów bibliograficznych, autorskie streszczenia poszczególnych tytułów, kolejne edycje, jak i ewentualne przekłady na inne języki. Z uwagi na formę, jaką tu przyjąłem, nie wszystkie z tych informacji znajdą się w internetowej edycji bibliografii.

Bibliografia „Wróble Galaktyki” jest cały czas aktualizowana i uzupełniana.

W górnym menu mogą Państwo znaleźć dział „Biogramy”. Znajdują się tam biogramy wszystkich polskich twórców science-fiction, których książki i opowiadania zostały opublikowane w Polsce w latach 1945-1991. W obrębie danego biogramu znajdują się publikacje, których data wydania objęta jest zakresem chronologicznym Bibliografii „Wróble Galaktyki”.

Wykorzystywanie niniejszego serwisu oraz korzystanie z niego jest ograniczone. Szczegóły odnajdą Państwo w dziale Licencja.

Zachęcam do kupna książek o dziejach fanzinu SF oraz o ilustratorstwie fantastycznym i fantastycznonaukowym!


Bibliografia „Wróble Galaktyki” ©
e-mail: nowakowskiartur1972@gmail.coml