Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Bramy strachu / Andrzej Ziemiański

Wrocław: Dolnośląskie, 1990,- s. 187

Informacje dodatkowe
ISBN: 83-7023-044-X
Nakład: –
Inne wydania: 2006 (Wrocław: Dolnośląskie)
Okładka: Szleszyński Jacek
Tłumaczenia:

Australia jest jedynym kontynentem; wszystkie pozostałe uznawane są za martwe. Południowa część kontynentu kontrolowana jest przez władzę poprzez cykliczne wymazywanie pamięci jego obywatelom. A jednak znajduje się ktoś, kto potrafi ominąć system odgórnego nadzoru. Profesor Luckhard postanawia – na kilka chwil przed śmiercią – przekazać swoją wiedzę i wynalazek młodemu człowiekowi, który poddany zostaje właśnie ważnemu testowi na inteligencję, decydującemu o przyszłości. French – ów młody chłopak – dostaje pracę na wyższych szczeblach: ma pracować dla władzy. Wykreowany przez nią świat staje się dla Petera Frencha zastanawiający, ocierający się o mistyfikację… Powieść Ziemiańskiego zaliczana jest do tych lepszych dzieł polskiej fantastyki powojennej, z silnymi akcentami sensacyjnymi i sporym potencjale.

Recenzje książki:

  • Wertepy literatury / Ryszard Krauze.- [w:] Fantastyka, 1992, nr 1, s. 70
Książki wg autorów