Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Pojedynek z upiorem / Zygmunt Pikulski

Lublin: Lubelskie, 1984,- s. 304

Informacje dodatkowe
ISBN: 83-222-0244-X
Nakład: 70.000
Inne wydania: –
Tłumaczenia:

Jest morderstwo, jest Biuro Śledcze, jest ogólnie pojęta kryminalna otoczka – zaserwowana czytelnikowi przez częstochowskiego twórcę kryminałów. Ale i jest coś jeszcze, co klasyfikuje powieść do gatunków spoza obszarów, gdzie wszystko można racjonalnie wyłożyć… Wystarczy zacytować fragment, jaki pojawił się na czwartej stronie okładki: „Może nie tyle odgłosy niepogody, co świadomość, że za ścianą znajduje się trup, nie pozwalała mi zapaść w sen. Doznawałem nieokreślonego poczucia zagrożenia.
W końcu wdałem się w rozważania na temat rozmaitych teorii parapsychologicznych, które tłumaczyłyby jakoś mój rosnący niepokój. Istnieją podobno miejsca szczególne, gdzie w dużym stężeniu pozostały ślady energii psychicznej osób, które tu przebywały, i nie trzeba nawet posiadać specjalnych uzdolnień psychometrycznych, by reagować na oddziaływanie owej energii. Niekiedy się zdarza, że ktoś całkowicie jej ulega, zostaje przez nią jakby opętany. Czy są to pozostałości pola bioplazmowego otaczającego każdy żywy organizm, czy też fale uderzeniowe, akustyczne, magnetyczne i inne, które pozostawiają na powierzchni przedmiotów ślad w postaci odkształcenia struktury molekularnej – specjaliści od parapsychologii różnie tę kwestię ujmują.
Jeśli istnieje gdzieś dom nawiedzony, to jest nim z pewnością »dom za bagnem«…”.

Książki wg autorów