Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Labirynt. LLW czyli co się może wydarzyć jutro / Hanna Malewska

Kraków: Znak, 1970,- s. 348

Informacje dodatkowe
ISBN: –
Nakład: 5350
Okładka: Darowska Zofia
Inne wydania: –
Tłumaczenia:

Książka składa się z dwóch tekstów nawiązujących do motywów dystopijnych, z których to jednak drugie ściślej się wiąże z fantastyką naukową. Urzędniczy świat jest skądś nam znany, tam jednak, jak na fantastykę przystało, wykreowany został w sposób przejaskrawiony, co nie znaczy pozbawiony mechanizmów, jakie i dziś mogą się stać częścią rzeczywistości. Wszelkie regulacje prowadzą do daleko posuniętej ingerencji w prywatność, oferując jednocześnie pozory trwałego porządku społecznego, co pozbawia człowieka naturalnych odruchów w postaci dociekań, przenikliwości, chęci do poszerzania wiedzy. Oczywiście, w społeczeństwie takim funkcjonują też grupki pragnące odwrócić taki stan rzeczy, ale i one ulegają utartym mechanizmom właściwym władzy: utarczkom i walce na poglądy… Książka Malewskiej wpisuje się w nurt fantastyki socjologicznej, efektywnie akompaniując takim twórcom jak Orwell czy Huxley.

Zawiera opowiadania: 1. Labirynt, 2. LLW czyli co się może wydarzyć jutro

Książki wg autorów