Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Bez przerwy wypełniać tę ciszę / Mieczysław Kurpisz

bez_przerwy_wypelniacWarszawa: KAW, 1979,- s. 180, [Fantazja – Przygoda – Rozrywka]

Informacje dodatkowe
nakład: 80.350, projekt okładki: Andrzejewski Waldemar
Inne wydania: –
Tłumaczenia: przekłady poszczególnych opowiadań w biogramie autora.

Debiut prozatorski M. Kurpisza. Autor wplata w swe egzystencjalne opowiadania nastrój zwątpienia wobec – jak by się mogło wydawać – filozoficznych oczywistości, posługuje się często motywem iluzji, jako tej, która rozprasza i zakłóca dążącą do prawdy świadomość. Egzystencjalizm i próba zuniwersalizowania otaczającej bohaterów rzeczywistości widoczna jest w „Operacji Godot, czyli dialogach kosmicznych” – opowiadaniu w formie dialogu prowadzonego w miejscu do złudzenia przypominającego szpital psychiatryczny; atmosfera jest tu iście witkacowska (zresztą pojawia się do niego odniesienie). W „Rozbiorze logicznym” obserwujemy wpływ izolacji na twórczość, eksperymentowanie na słowie i człowieku. Owe eksperymenty widoczne są w dwóch innych, najbardziej zbliżonych do s-f opowiadaniach. W pierwszym z nich – „I.T.M. 19-65” mamy spekulacje dotyczące dostępności leku dla szerszej społeczności. Z kolei w „To ja odkryłem prawdę” Kurpisz opowiada jak w laboratorium dwójka naukowców odkrywa substancję o znaczeniu i funkcji nader fundamentalnej: jest to Prawda. Pytania, jakie pojawiają się w związku z jej odkryciem, wydają się być nie mniej fundamentalne: czy jest jedna? Czy jesteśmy na nią gotowi? Co z marzeniami, dążeniem do upragnionych celów po jej poznaniu? Na granicy życia i śmierci znajdują się rozważania przedstawione w dwóch kolejnych tekstach. W „Pociągu” fikcja i prawda mieszają się ze sobą; czym jest pociąg i jego pasażerowie, który za chwilę się rozbije w tunelu?… W „Sztucznym oddychaniu” natomiast przeżywamy z bohaterem powypadkową rzeczywistość na granicy życia i niebytu. Śmierć jest obecna też w tytułowym opowiadaniu „Bez przerwy wypełniać tę ciszę”. To historia, która nacechowana jest samotnością i depresyjną atmosferą, opowiada o Konferencji Tanatologów, jaką organizują pacjenci szpitala. Ich odrębność, zaglądanie śmierci w oczy czynią tę historię jeszcze bardziej ponurą. W opowiadaniach Kurpisza fantastyka naukowa jest jedynie tłem, pretekstem niejako do głębszych rozważań natury psychologicznej i filozoficznej. W zatrzęsieniu literatury z obrębu szeroko pojmowanej fantastyki wyróżniają się one oryginalnością i ambitną treścią.

Zawiera opowiadania: 1. Pociąg, 2. Zbiór logiczny, 3. Sztuczne oddanie, 4. Bez przerwy wypełniać tę ciszę, 5. I.t.m. 19-65, 6. To ja odkryłem Prawdę, 7. Operacja „Godot”, czyli dialogi kosmiczne

Książki wg autorów