Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Julian, czyli o końcu świata / Krystyna Grzybowska

Kraków: Literackie, 1961,- s. 344

Informacje dodatkowe:
okładka: Mróz Daniel
nakład: 7253
Inne wydania: 1990 (Warszawa: Reporter); 2008 (Warszawa: SuperNowa)
Tłumaczenia:

Powrót do pierwotnego punktu dziejów ludzkości, jako następstwa katastrofy cywilizacyjnej, to motyw, który tu i ówdzie pojawiał się w polskiej prozie science fiction, min. w powieści Peteckiego „Tylko cisza”. Trzynaście lat przed tą jedną z lepszych historii w polskiej fantastyce naukowej ukazała się jedyna powieść s-f autorstwa Krystyny Grzybowskiej pt. „Julian, czyli o końcu świata”. Jest to historia oparta na fikcyjnych pamiętnikach inżyniera-wynalazcy, który wobec katastrofy cywilizacyjnej wyrusza wraz z pewna kobietą w przyszłość. Od tej pory para przybyszów staje się bezpośrednimi uczestnikami narodzin nowej społeczności, nowych praw i obyczajów, które już niedługo mają być zmienione przez gościa z przeszłości. Ciągłość rozwoju cywilizacyjnego jest w niepokojący sposób zakłócana pewnym stałym mechanizmem powtarzalności tych samych błędów…

Książki wg autorów