Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Adam, jeden z nas / Konrad Fiałkowski

Kraków-Wrocław: Literackie, 1986, s. 160.- [Fantastyka Polska]

Informacje dodatkowe
nakład: 50.283
ISBN: 83-08-01591-3
Okładka: Kiwerski, Krzysztof
Inne wydania: –
Tłumaczenia: de I. Adam, einer von uns / Konrad Fiałkowski.- München: W. Heyne, 1982 (okładka); II. Adam, einer von uns / Konrad Fiałkowski.- [w:] Ein Cyborg fällt aus.- [w:] „Ein Cyborg fällt aus”.- München: W. Heyne, 1987 (okładka); fr III. Adam est parmi nous / Konrad Fiałkowski.- Paris: Fleuve Noir, 1984 (okładka); pt IV. Adão está entre nós / Konrad Fiałkowski.- Lisboa: Caminho, 1985.- [Caminho de Bolso: Ficção Cientifica; 21] (okładka)

Odniesienia do Ewangelii pojawiały się w nurcie science-fiction od czasu do czasu, mniej lub bardziej symbolicznie, zawsze jednak dając dowód na to, że owo duchowe i moralne podglebie warunkuje nasze postępowania, jeśli nie świadomie, to z silnym udziałem głębszych pokładów psychiki. Powieść Fiałkowskiego jest kolejnym spojrzeniem na ludzką społeczność z takiego punktu widzenia. Wysoko rozwinięta cywilizacja decyduje się na pewien rodzaj eksperymentu, którego przedmiotem są ludzie i Ziemia, jej zasoby i wytwory ludzkiej kultury: miasta i całe kontynenty. Jest też Nauczyciel – Admis – którego zadaniem jest wprowadzenie człowieka na nową drogę życia. Wyłamuje się on jednak z istotnej części eksperymentu, jaką jest kolejna destrukcja miasta… Taka konfrontacja, podjęta wobec zaplanowanych czynności Obcych, wskazuje na odmienne podejście Admisa do Ziemian oraz swojej własnej roli pośród nich…
Tom serii, w jakiej ukazała się powieść, zdobi ilustracja Krzysztofa Kiwerskiego, która stała się później znakiem na stałe przypisanym „Fantastyce Polskiej”. Warto też wspomnieć, iż „Adam, jeden z nas” wcześniej ukazał się w Niemczech i we Francji.

Recenzje książki:

  • Twórca roku : Konrad Fiałkowski za powieść „Adam, jeden z nas”.- [w:] Silcon’87, s. 8
  • Zostać, żeby zrozumieć / Leszek Bugajski.- [w} Fantastyka, 1987, nr 1, s. 58
Książki wg autorów