Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Rok chińskiego lisa / Marek T. Dębowski

Szczecin: Glob, 1989, s. 311.- [SF (Glob)]

Informacje dodatkowe
ISBN: 83-7007-190-2
Nakład: 30.000
Inne wydania: –
Okładka: Dąbrowska-Wojciechowska Danuta , Wojciechowski Waldemar 
Tłumaczenia:
 –

Motyw katastroficzny rozpoczyna powieść. Ziemia zostaje zniszczona przez przedstawicieli bliżej nieznanej rasy. Wszystko, co dotychczas znane, przestaje istnieć. Na gruzach cywilizacji rozpoczyna się nieustająca walka o przetrwanie i w miarę normalną egzystencję. Rywalizują między sobą reprezentanci wyraźnie podzielonych społeczności, choć ludzie walczą też z dziwną humanoidalną rasą – z mutantami. Wyniszczające wojny zostają przerwane, gdy na niebie pojawiają się ogromne statki kosmiczne…

O książce:

  • Debiut / (raz).- [w:] „Nowa Fantastyka”, 1990, nr 4-5, s. 58
  • Bugajski Leszek.- [w:] „Życie Literackie”, 1989 nr 32 s. 15
  • Kot Radosław.- [w:] „Gazeta Poznańska”, 1989 nr 111 s. 11
  • Natanson Jacek.- [w:] „Nowe Książki”, 1989, nr 10, s. 50-51
  • Zientalak Dariusz.- [w:] „Politechnik”, 1989, nr 22, s. 6
Książki wg autorów