Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Bardzo dziwny świat / Czesław Chruszczewski

Poznań: Poznańskie, 1960, s. 230, [Przygoda – Awantura – Sensacja]

Informacje dodatkowe:
okładka: Talarowska Barbara
ISBN: –
nakład: 10.000
Tłumaczenia:

Pierwszy zbiór opowiadań autorstwa Czesława Chruszczewskiego to wybór słuchowisk radiowych, zamkniętych w formule sensacyjno-fantastycznej. Autor uderza czasem, jak zresztą na całą jego późniejszą twórczość przystało, w ton oniryczno-poetycki, jak na przykład w opowiadaniu „Żyje się tylko raz”, osnutym górską lodowatą śnieżycą, w której nauka płynąca z popełnianych błędów (tutaj zdrad i zazdrości) przybiera formę nikczemnego planu rodzącego strach przed śmiercią. Posmak kryminału łatwo też odczuć w „Za ścianą cisza”, gdzie następuje swoiste przemieszczenie tożsamości, graniczące z objawami choroby psychicznej. Czytelnik dostaje tez dość sporą dawkę historii uformowanych na podłożu przeżyć psychicznych, których następstwa widoczne są w „Bardzo dziwnym świecie” (psychiczne następstwa zamiany w centaura), czy też we wspomnianym opowiadaniu „Za ścianą cisza”. Z fantastyką naukową mamy do czynienia w „Domu przy ulicy Polarnej” – to nasycona niesamowitością i powiewem grozy historia o dziewiętnastowiecznych aktorach ze spalonego teatru Sandora, zmaterializowanych nagle wiek później w wyludnionej kamienicy. Formuła niesamowitości pozostaje w jeszcze jednym opowiadaniu – „Zegarmistrzu”, psychologicznej historii o lunatyku, którego cykliczne nocne wędrówki mają swoje źródło w krzywdzie, jakiej doznał od bliskiej mu osoby. „Fotel na autostradzie” z kolei – klasyczna powiastka science-fiction o tajemniczych istotach z Eridianu – została sfilmowana pod tytułem „Gdzie jesteś, Luizo?” przez Janusza Kubika w roku 1964.

Zawiera opowiadania:

1. Żyje się tylko raz, 2. Dom przy ulicy Polarnej, 3. Zegarmistrz, 4. Fotel na autostradzie, 5. Za ścianą cisza, 6. Skrzydlata gitara, 7. Bardzo dziwny świat

Recenzje książki:

  1. Bardzo dziwny świat / Urszula Bzdawka.- [w:] Urszula Bzdawka: „Czesław Chruszczewski : poradnik bibliograficzny”.- Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, 1987
  2. Niesamowitość skondensowana / B. Dudziński.- [w:] Odgłosy, 1960, nr 37;
  3. [w:] Współczesność, 1960, nr 7
Książki wg autorów