Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Małe kosmiczne ludziki / Krzysztof Boruń

Katowice: KAW, 1985, s. 602 (1 i 2 tom), [Fantazja – Przygoda – Rozrywka]

Informacje dodatkowe:
okładka: Żwikiewicz Wiktor
ISBN: 83-03-00976-1, 83-03-00978-8
nakład: 100.000
inne wydania: 1988 (Iskry); 2013 (Solaris)
Tłumaczenia:

Przede wszystkim cieszy, iż waleczność, bohaterstwo oraz te cechy, które zazwyczaj przypisuje się męskiej części ludzkości, w powieści Borunia stały się integralną częścią kobiety, jej narratorki. Kontakty z trupami i gotową do użycia bronią, przejawy braku pokory oraz jej hardość w obcowaniu z tymi, którzy dzierżą władzę – wprowadza to jakąś świeżość i, jakby nie było, odmienność. W powieści splatają się dwa główne motywy fantastycznonaukowe: motyw fikcji polityczno-społecznej (political-fiction) oraz kontakt z obcymi. Wykorzystanie tła politycznego staje się istotne biorąc pod uwagę narzędzia, które są nierozerwalną częścią władzy, nie zawsze legalne, zawsze jednak krzywdzące, mimo iż założenia wykorzystujących ich działanie ludzi czasami mogą być różne. Takim narzędziem w powieści Borunia są psychotropy, „cudowne leki”, których funkcją jest panowanie nad światem. Na tle problematyki polityczno-społecznej przedstawiony jest kontakt z przedstawicielami obcych…
Małe zielone ludziki” doczekały się wersji audio, zrealizowanej przez Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w roku 1987.

Recenzje książki:

  • Zachować wiarę w człowieka… / Andrzej Niewiadowski.- [w:] Fantastyka, 1982, nr 1, s. 54-55
Książki wg autorów