Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Spotkanie w przestworzach 3

swp3Warszawa: KAW, 1985,- s. 436

Informacje dodatkowe
nakład: 100.350, projekt okładki: Fleischmann Jan
Inne wydania: –
Tłumaczenia: –

Kolejne „Spotkanie w przestworzach” to znów różne teksty najmłodszych stażem autorów (najmłodszych w owym czasie, ma się rozumieć). Oscylują pomiędzy klasyczną z definicji fantastyką naukową a nawet i parapsychologią (choćby w utworach Małgorzaty Kondas). Obca planeta, społeczeństwo przyszłości, cudowny wynalazek czy też bunt maszyn – to główne założenia fabularne, które autorzy niniejszego tomu realizują z większym lub mniejszym polotem. Motyw cudownego wynalazku obecny jest w kilku opowiadaniach: w „Ostatniej nocy niewidzialnych” Cz. Białczyńskiego występuje on pod postacią tzw. antyoptolu, czyli środka na niewidzialność, w „Szacie Dejaniry” z kolei spotykamy się z Cleo Hoggarem, który testuje w kosmosie nowy rodzaj skafandra wyprodukowanego z polimerów skrzyżowanych z… inteligentnymi bakteriami. Nadzwyczajne możliwości, tym razem ludzkiego ciała, ukazuje nam też A. Drzewiński w opowiadaniu pt. „Ich dwudziestu”, w którym człowiek potrafi latać oraz wytwarzać wokół siebie ochronne pole. Tekst ten łączy się zresztą równiez z innym elementem s-f, jakim jest kontakt z Obcym. Jest on obecny i w innych opowiadaniach, jak choćby w „Styku” Cz. Białczyńskiego: tutaj spotkanie z obcą cywilizacją uświadamia niewiarygodną wręcz przepaść technologiczną pomiędzy ludźmi i obcymi. Idąc dalej szlakiem obcych planet docieramy do opowiadania „Nic, tylko piasek” E Dębskiego, w którym głównym motywem jest także eksploracja obcego globu, a także do „U nich, na Ziemi” R. Głowackiego, choć tutaj Mars nie jest już obcym terenem, jest domem dla głównego bohatera Lesa, który po przylocie na Ziemię dokonuje wyboru, czy na niej pozostać. Kolejna grupa opowiadań traktuje o szeroko pojętym społeczeństwie przyszłości: w „Adaptacji” Eugeniusza Dębskiego mamy świat, gdzie główną atrakcją jest straszenie sąsiadów i bliskich za pomocą specjalnych fantomów, natomiast w „Życiu w rytmie negatywnym”, tego samego autorstwa, społeczeństwo jest kontrolowane i oceniane przez tzw. współczynnik efektywności, czyli że każdy obywatel swoim codziennym życiem może gromadzić punkty pozytywne, głównie za pracę, jak i negatywne (za lenistwo na przykład). Specyficzną treścią swoich opowiadań może się pochwalić jedyna kobieta w gronie autorów – M. Kondas. Jej teksty zabarwione są sporą dawką paranormalności i niesamowitości, ot choćby w „Sporze o czarownicę” (próba wyjaśnienia zagadki XVIII-wiecznej czarownicy), w „Magii i komputerze” (reinkarnacja), czy też w „Portrecie na tle pejzażu”, w którym obsesja bohatera na tle namalowanej na płótnie kobiety doprowadza do tragedii. Poza tym wszystkim odnajdziemy też w tomie utwory podejmujące takie motywy jak sztuczna inteligencja („Znudzony komputer” B. Jodkowskiego, w którym stworzony przez naukowców superkomputer postanawia przeprowadzić eksperyment na ludziach oraz „Samodzielna decyzja” Drzewińskiego o tym, jak komputer pokładowy przeprowadza eksperyment, w którym mierzy wytrzymałość człowieka na stres), zabawy z czasoprzestrzenią („Zabawa w strzelanego” A. Drzewińskiego), ale i takie jak problem tożsamości w „Zapomnianym przez ludzi” Drzewińskiego.

Zawiera opowiadania: 1. Czesław Białczyński: Ostatnia noc niewidzialnych, 2. Czesław Białczyński: Styk, 3. Eugeniusz Dębski: Adaptacja, 4. Eugeniusz Dębski: Nic, tylko piasek, 5. Eugeniusz Dębski: Szata Dejaniry, 6. Eugeniusz Dębski: Życie w rytmie negatywnym, 7. Marek Dryjański: „Na miliardach światów”, 8. Andrzej Drzewiński: Człowiekiem jestem, 9. Andrzej Drzewiński: Ich dwudziestu, 10. Andrzej Drzewiński: Samodzielna decyzja, 11. Andrzej Drzewiński: Zabawa w strzelanego, 12. Andrzej Drzewiński: Zapomniany przez ludzi, 13. Ryszard Głowacki: U nich, na Ziemi, 14. Bogdan Jodkowski: Znudzony komputer, 15. Małgorzata Kondas: Magia i komputer, 16. Małgorzata Kondas: Portret na tle pejzażu, 17. Małgorzata Kondas: Spór o czarownicę, 18. Małgorzata Kondas: W ogródku działkowym, 19. Małgorzata Kondas: Wypożyczalnia snów.

Książki wg autorów