Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Polska nowela fantastyczna

polska_nowela_fantastyczna49Warszawa: PIW, 1949,- s. 316

Informacje dodatkowe
nakład: ?, Ilustracje: Jan Marcin Szancer
Inne wydania: 1952, 1953 (Warszawa: PIW); 1976 (Kraków: Literackie); 1983 (Warszawa: Alfa)
Tłumaczenia: de I. „Pinettis weisse Rose : die polnische phantastische Novelle”.- Leipzig und Weimar: Kiepenheuer Verlag, 1982 i 1985.- (zbiór różni się od oryginału większą ilością opowiadań) (okładka)

Jest to pierwsze wydanie klasycznej już dziś antologii polskiej prozy fantastycznej z wieku osiemnastego i dziewiętnastego, pod redakcją Juliana Tuwima. Kolejne wydania (z 1952 i 1953 r.)  są poszerzone i uzupełnione o kolejne opowiadania klasyków polskiej grozy i fantastyki. W latach osiemdziesiątych XX wieku antologię kontynuował Stefan Otceten, publikując kolejne cztery zbiory. Pierwsze wydanie opatrzone zostało ilustracjami Jana Marcina Szancera.

Zawiera opowiadania: 1.  Henryk Rzewuski: Ja gorę, 2. Lucjan Siemieński: Diabeł w Krakowie, 3. Józef Bohdan Dziekański: Duch jaskini, 4. Jan Barszczewski: Włosy krzyczące na głowie, 5. Jan Barszczewski: Zachariaszek, 6. Karol Libelt: Gra w szachy, 7. Józef Korzeniowski: Narożna kamienica, 8. Włodzimierz Zagórski: Moja przygoda na dworze J.O wojewody wileńskiego ks. Radziwiłła Panie Kochanku, 9. Józef Dzierzkowski: Lekarz magnetyczny, 10. Władysław Łoziński: Zapatan, 11. Józef Maksymilian Ossoliński: Nie użyje, nie zje, nie spije… diabeł przyleci i porwie, 12. Józef Maksymilian Ossoliński: Fraszka diabeł, 13. Jan Potocki: Historia komandora Torelwy

Książki wg autorów