Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Polska nowela fantastyczna. T. 1 : [Ja gorę]

polska_nowela_fantastyczna1Warszawa: PIW, 1952,- s. 242

Informacje dodatkowe
nakład: ?
Inne wydania: 1949, 1953 (Warszawa: PIW); 1976 (Kraków: Literackie); 1983 (Warszawa: Alfa)
Tłumaczenia: de I. „Polnische phantastische Novellen : [Bd. 1: Das namenlose Grabmal]”.- [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1986

Tom pierwszy „Polskiej noweli fantastycznej” to przekrój polskiej fantastyki wieku osiemnastego i dziewiętnastego. Generalnie jest to wybór z polskiej fantastyki niesamowitości, co zresztą zrozumiałe; przed wiekiem dwudziestym fantastyka naukowa w formie zbliżonej do tej, jaką znamy dziś, nie pojawiała się zbyt często. Nowele z omawianego tomu to historie, w których wspólnym mianownikiem jest atmosfera romantyzmu, grozy i niesamowitości. Przyobleczona w zestaw wierzeń ludowych pojawia się na przykład w opowiadaniu pt. „Grobowiec bez napisu nad Niemnem” Teodora Trippina, w którym autor posługuje się wątkiem ludowym w postaci Ondyn, zamieszkujących, według mitologii, jeziora i rzeki. Z demonologią z kolei mamy do czynienia w opowieściach snutych przez hrabiego Ossolińskiego: w historii „Fraszka diabeł” oraz w poruszającym kwestie chciwości i pieniędzy „Nie użyje, nie zje, nie spije… diabeł przyleci i porwie”. Czysta groza widoczna jest w większości opowiadań tomu. Jan Potocki raczy nas nią w postaci nawiedzającego ducha z obrazu („Historia komandora Torelwy”), Henryk Rzewuski przenosi nas do starego zamczyska nawiedzanego przez zmarłego księcia-mordercę („Ja gorę” – ekranizacja w roku 1967). Duch, a właściwie personifikacja śmierci pojawia się „Narożnej kamienicy” Józefa Korzeniowskiego, gdzie nie wiadomo, czy widzenia bohatera są efektem zażytego opium, czy też wynikają z rzeczywistego spotkania z rzeczoną śmiercią. Jak na fantastykę minionych wieków przystało, mamy tu też niesamowitość przyodzianą w motywy nadnaturalnych możliwości, jak choćby w „Grze w szachy” Karola Libelta (kamień filozoficzny i niezwyczajne umiejętności bohatera), a także w „Lekarzu magnetycznym” Józefa Dzierzkowskiego, w którym obserwujemy wybór pomiędzy emocjami a racjonalizmem. Wątek romantyczny, jako bardzo charakterystyczny dla tego typu prozy, niemal bije z historii o nadnaturalnych zdolnościach (czy tez może kuglarskich sztuczkach), które stają się przeszkodą w odczuwaniu właśnie tego romantyzmu (Aleksander Groza – „Biała róża Pinettiego”), a także z opowiadania „Włosy krzyczące na głowie” – bardzo plastycznie przedstawionej historii, w której elementem niesamowitości są ożywione nieznaną siłą włosy na głowie żony bohatera, krzyczące i poruszające się. To też spotkanie racjonalności z zabobonem. Teksty z pierwszego tomu „Polskiej noweli fantastycznej” pod redakcją Juliana Tuwima zawierają też dawkę historii, wiedzy o kulturze tamtych wieków, wierzeniach ludu. Są momentami niemal jak namalowane, sprawiając wrażenie starych sztychów; opisy są plastyczne, przenoszą nas w najprzeróżniejsze miejsca: do Rosji („Biała róża Pinettiego”), Włoch („Gra w szachy”), na Bliski Wschód („Paliwoda”), czy też na malowniczą Żmudź „(„Grobowiec bez napisu nad Niemnem”). Pierwsze wydanie tomu nie miało podtytułu, pojawił się on („Ja gorę”) w wydaniu z roku 1983.

Zawiera opowiadania: 1.  Józef Maksymilian Ossoliński: Nie użyje, nie zje, nie spije… diabeł przyleci i porwie, 2. Józef Maksymilian Ossoliński: Fraszka diabeł, 3. Jan Potocki: Historia komandora Torelwy, 4. Jan Barszczewski: Włosy krzyczące na głowie, 5. Jan Barszczewski: Zachariaszek, 6. Henryk Rzewuski: Ja gorę, 7. Józef Korzeniowski: Narożna kamienica, 8. Józef Dzierzkowski: Lekarz magnetyczny, 9. Aleksander Groza: Biała róża Pinettiego, 10. Karol Libelt: Gra w szachy, 11. Ludwik Sztyrmer: Paliwowa, 12. Teodor Tripplin: Grobowiec bez napisu nad Niemnem

Książki wg autorów