Liczba tłumaczeń:

Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:


ar Argentyna: książki – 1; opow. – 0
am Armenia: książki – 1; opow. – 0
au Australia: książki – 1; opow. – 0
at Austria: książki – 1; opow. – 3
by Białoruś: książki – 3; opow. – 1
bg Bułgaria: książki – 6; opow. – 12
hr Chorwacja: książki – 3; opow. – 0
cz Czechy: książki – 29; opow. – 155
dk Dania: książki – 1; opow. – 0
fi Estonia: książki – 3; opow. – 0
fi Finlandia: książki – 6; opow. – 1
fr Francja: książki – 15; opow. – 5
gr Grecja: książki – 1; opow. – 0
ge Gruzja: książki – 1; opow. – 1
es Hiszpania: książki – 13; opow. – 0
nl Holandia: książki – 4; opow. – 0
il Izrael: książki – 1; opow. – 0
jp Japonia: książki – 10; opow. – 2
yu Jugosławia: książki – 0; opow. – 1
kz Kazachstan: książki – 0; opow. – 1
kp Korea Płn.: książki – 1; opow. – 0
lt Litwa: książki – 4; opow. – 2
lv Łotwa: książki – 3; opow. – 2
mk Macedonia: książki – 1; opow. – 0
md Mołdawia: książki – 0; opow. – 1
de Niemcy: książki – 123; opow. – 173
no Norwegia: książki – 1; opow. – 0
pt Portugalia: książki – 1; op. – 0
ru Rosja: książki – 80; opow. – 237
ro Rumunia: książki – 5; opow. – 0
rs Serbia: książki – 3; opow. – 0
sk Słowacja: książki – 7; opow. – 11
si
Słowenia: książki – 1; opow. – 0
ch Szwajcaria: książki – 2; op. – 1
se Szwecja: książki – 4; opow. – 1
tr Turcja: książki – 2; opow. – 0
tm Turkmenistan: książki – 0; opow. – 1
ua Ukraina: książki – 10; opow. – 1
us USA: książki – 17; opow. – 20
uzb Uzbekistan: książki – 0; opow. – 1
hu Węgry: książki – 15; opow. – 122
gb Wlk. Bryt.: książki – 14; op. – 15
it Włochy: książki – 9; opow. – 1


esp esperanto: książki – 0; opow. – 5

Zobacz też:

Okolice

Warszawa: Zarząd ZSMP; RG Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy; Studenckie Centrum Literackie „Gremium”, 1977,- s. 56

Informacje dodatkowe
Nakład: 500
Inne wydania: –
Okładka: Lotholc Zofia
Tłumaczenia:

Wyjątkowa i niskonakładowa pozycja opublikowana we wrześniu 1977 roku przez warszawski Zarząd ZSMP wraz z RG Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy oraz Studenckie Centrum Literackie „Gremium”. Zawiera poezję min. Kazimierza Nowosielskiego, Pawła Soroki i Adama Adamskiego oraz eseje i prozę związaną z fantastyką naukową. Wśród tekstów pozaprozatorskich znalazły się dwa nawiązujące do ruchu miłośników fantastyki: Andrzeja Wójcika „O OKMFiSF słów kilka” i „Fantastyka naukowa”, oraz Stefana Żółtowskiego „Częstochowscy fantaści”. Opowiadanie SF reprezentowane jest przez „Szczepanta” Lesława Olczaka i Andrzeja Krzepkowskiego, „Witaj w domu” Marka Oramusa oraz przez „Bal maskowy” Ilji Warszawskiego.

Zawiera opowiadania: 1. Andrzej Krzepkowski, Lesław Olczak: Szczepant, 2. Marek Oramus: Witaj w domu, 3. Ilja Warszawski: Bal maskowy.

Książki wg autorów